Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys käynnistyy kyselyllä vaaranpaikoista

Paljon autoja tiellä, liikennettä

Kyselyllä kerätään mielipiteitä ja kokemuksia mm. turvattomista paikoista, puutteellisista liikennejärjestelyistä ja läheltä piti -tilanteista. Kyselyyn voi vastata 26.3.2023 saakka.

Kouvolan kaupunki on käynnistänyt yhdessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämisen. Työn alussa järjestetään kaikille avoin kysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa Kouvolan alueen liikenneturvallisuustilannetta ja liikenteen vaaranpaikkoja. 

Kerro kokemuksesi liikenteen vaaranpaikoista ja vastaa kyselyyn 

Kyselyllä kerätään alueella asuvien ja liikkuvien mielipiteitä ja kokemuksia mm. turvattomista paikoista, puutteellisista liikennejärjestelyistä ja läheltä piti -tilanteista.  

Maptionnaire-karttakyselyyn voi vastata tästä linkistä. Kyselylinkki löytyy myös kaupungin internetsivulta kouvola.fi/kyselyt. Kysely on avoinna 6.–26.3.2023 välisenä aikana. 

Kyselyllä kartoitetaan erityisesti pieniä ja kustannustehokkaita liikenneympäristön parantamistarpeita, kuten nopeusrajoitus-, suojatie-, hidaste-, liikennemerkki-, pysäkki- ja liittymätarpeita. Kyselyssä ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa ei keskitytä isoihin tienparantamissuunnitelmiin, siltoihin, sorateihin, asfaltin kuntoon tai hirvieläinonnettomuuksiin, koska niistä on ELY-keskuksella olemassa erilliset linjaukset ja suunnitelmat.  

Kyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy.  

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksessä ja toimenpiteiden suunnittelussa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä ja tuloksista tiedotetaan suunnitelman valmistuttua. 

Lisätietoja: 

Kouvolan kaupunki: liikenneinsinööri Antti Tamminen, antti.tamminen(at)kouvola.fi, 020 615 4934 ja liikenneinsinööri Sanna Lehtonen, sanna.lehtonen(at)kouvola.fi, 020 615 7535 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Janne Saarikoski, janne.saarikoski(at)ely-keskus.fi 

Ramboll Finland Oy, Mikko Lautala, mikko.lautala(at)ramboll.fi  

Sivun alkuun