Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetty

Kouvolan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä päivitettiin aiempi, vuonna 2017 valmistunut liikenneturvallisuussuunnitelma liikenneympäristön toimenpideohjelman osalta. Työ valmistui loppuvuodesta 2023.

Työ ei sisältänyt kaupungin liikenneturvallisuustyön organisoinnin suunnittelua, koska liikenneturvallisuustyön perusta on jo aiemman suunnitelman myötä hyvällä mallilla. Kouvolassa on esimerkiksi aktiivisesti toimiva liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka toimintaa tukee maakunnallinen liikenneturvallisuuskoordinaattori.

Työn aluksi kartoitettiin liikenteen ongelmakohteita asukaskyselyn, liikenteen ammattilaisille suunnatun kyselyn sekä kylien turvallisuuskävelyiden kautta. Nykytila- ja onnettomuusanalyysien, työpalaverien ja maastokäyntien myötä syvennyttiin tärkeimpiin ongelmakohtiin. Lopuksi laadittiin liikenneympäristön toimenpideohjelma vastuutahoineen, sillä osa Kouvolan alueella sijaitsevasta väylästöstä on ELY-keskuksen ja osa kaupungin vastuulla.

Toimenpiteet jaettiin kolmeen kiireellisyysluokkaan ja kullekin toimenpiteelle määritettiin karkeat yksikkökustannuksiin perustuvat kustannusarviot. Kohteita on yhteensä 137 ja niihin esitettiin kaikkiaan 246 yksittäistä toimenpidettä. Toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on yhteensä noin 11,7 miljoonaa euroa. Osa kustannusarvioista puuttuu, koska ne täsmentyvät vasta jatkosuunnittelussa.

Tyypillisiä toimenpiteitä ovat muun muassa nopeusrajoituksen alentaminen, liikennemerkki- ja tiemerkintämuutokset, tienylityskohtien ja liittymien parantaminen sekä hidasteiden toteuttaminen. Toimenpiteitä pyritään toteuttamaan tulevina vuosina investointirahoitusten puitteissa. ELY-keskus ja kunnat seuraavat toimenpiteiden toteutumista vuosittaisissa seurantapalavereissa.

Lisätietoja
Liikenneturvallisuusvastaava Janne Saarikoski, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0295 029 000

Linkit
Toimenpideohjelmat ELY-keskuksen verkkosivulla
Toimenpideohjelmat online-karttana

Sivun alkuun