Kouvolan kirjastoilla vilkas vuosi – erityisesti lasten ja nuorten kirjastonkäyttö kasvoi

Lasten ja nuorten lainamäärät ja käynnit nousivat voimakkaasti edellisvuodesta. Kokonaiskävijämäärä ja lainaajien määrä nousivat, vaikka kokonaislainausmäärä laski. Yhä useampi lukija löysi kirjaston tarjoamat monipuoliset e-lehdet. Kirjaston tapahtumien osalta vuosi 2022 oli edellistä vilkkaampi.

Kouvolan kirjastoihin tehtiin yli puoli miljoonaa kirjastokäyntiä vuonna 2022. Kasvua vuoteen 2021 verrattuna oli 16,4 %. Koronaa edeltäviin kävijämääriin ei silti vielä aivan päästy. Kirjastoauto Tesaurus kasvatti eniten kävijämäärää 75,5 % ja Inkeroisten kirjasto 40,6 %. Tesauruksen osalta kyse on pitkälti erittäin vilkkaasta lasten ja nuorten kirjastoasioinnista. Lasten ja nuorten kirjastonkäyttö vilkastui myös muissa kirjastoissa. “Kirjastoja käytetään nykyään työskentelyyn, kokoontumisiin, opiskeluun, tapahtumissa käynteihin sekä virikkeisiin koronan jälkeen. Tämä ei välttämättä näy lainauksissa”, kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu toteaa.  

Kouvolan kirjaston kirjojen kokonaislainaus vuonna 2022 oli lähes 1,2 miljoonaa lainaa. Vuoteen 2021 verrattuna lainausmäärät vähenivät 4,8 %. Eniten lainaus väheni aikuisten kirjojen osalta, erityisesti tietokirjoissa. Lasten ja nuorten kirjoissa lainausmäärä kasvoi 3,2 % ollen suurin sitten vuoden 2012 jälkeen.

Lainaajien määrä kasvoi 2,7 % edellisvuodesta. Kirjastokohtaisesti tarkasteltuna eniten lainamäärä kasvoi kirjastoauto Tesauruksessa 42,6 % ja Haanojan kirjastossa 22,9 %. “Iloitsen lasten- ja nuorten voimakkaasti kasvaneesta kirjastonkäytöstä Kouvolassa. Kirjastossa, koulussa ja varhaiskasvatuksessa on tehty kovasti töitä lukutaidon eteen”, Selja Kunttu sanoo.

Kotimaisten e-lehtien käyttö kasvoi yhteensä 16,1 % vuodesta 2021. Nousua oli sekä kirjastossa luettavissa että kotoa käsin luettavissa lehdissä. E-Kirjojen ja e-äänikirjojen lainauksessa oli laskua edelliseen vuoteen 5 %. Laskua selittää se, että kotimaiset isot kustantajat eivät tarjoa uusia e-kirjoja ja e-äänikirjoja kirjastoasiakkaiden käyttöön.

Pääkirjasto sai vuonna 2022 valikoimiinsa monenlaisia liikuntavälineitä, kun liikuntaneuvonta ja liikuntavälinelainaamo siirtyivät kirjaston tiloihin. Liikuntavälineistä lainatuin oli kävelysauvat. Muista kirjastojen lainattavista esineistä suosituin oli roskapihdit.

Kirjaston asiakkaat ovat voineet tehdä kirjastotiloista varauksia sähköisesti vuodesta 2021 alkaen Varaamo järjestelmän kautta. Viime vuonna kirjastotiloihin tehtiin yhteensä 1 241 tilavarausta.

Kirjastoissa edellistä vilkkaampi tapahtumien vuosi

Vuosi 2022 oli selkeästi edellisvuotta vilkkaampi niin tapahtumamäärän kuin osallistujienkin osalta. Kouvolan kirjastoissa järjestettiin 284 aikuisväestölle suunnattua matalan kynnyksen kulttuuri- ja / tai yhteiskunnallista tapahtumaa, jotka tavoittivat yhteensä lähes 4 000 kävijää. Tapahtumiin sisältyvät mm. kirjaston tuottamat erilaiset kirjallisuuspiirit, yhteistyökumppaneiden tapahtumat sekä kirjailija- ja musiikkivierailut.

Lapsille ja nuorille suunnatuista tapahtumista kirjastojen satutuokiot tavoittivat koko vuonna noin 1250 kävijää ja etäsatutuokiot yhteensä 948 katsojaa. Etäsatutuokiot olivat hyvin suosittuja ja niitä pidettiin kahden viikon välein syksyn aikana.

Syksyn ehdoton vetonaula oli lokakuun ajan pääkirjastossa ollut vuorovaikutteinen satuseinä, jota kävi ihastelemassa arviolta 4 500 kävijää. Satuseinän mahdollistivat kulttuurikasvatus ja Kymi Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön tuki. ”Kouvolan keskustassa on tarve virikkeelliselle lapsiperheiden tilalle, johon voi tulla silloin kuin hyvältä tuntuu”, toteaa kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu.

“Yhteenvetona voisi sanoa, että vuonna 2022 kirjaston lasten ja nuorten tapahtumissa kokeiltiin uutta, lisättiin yhteistyötä ja vahvistettiin vanhaa varsin mukavin lopputuloksin”, kiteyttää pedagoginen informaatikko Anne Patrikainen.

Sivun alkuun