Teknisen lautakunnan 7.9.2021 kokouksen pöytäkirjan §:t 157 ja 166 nähtävillä 8.9.2021 lähtien

Poikkeuksellisesti julkaisemme erikseen

Tekninen lautakunta 7.9.2021 §157 Teknisen lautakunnan toimivallan siirtäminen viranhaltijoille ja § 166 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Gasum Oy:n ympäristöhakemuksesta: Kouvolan biokaasulaitoksen toiminnan muuttaminen, hakemus jätteeksi luokittelun päättymiseksi sekä toiminnan aloittamislupa (pdf, 864 kt)

Tekninen lautakunta tarkasti pöytäkirjan näiden asioiden osalta kokouksessa 7.9.2021 ja ne ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 8.92021 lähtien.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan kun se on tarkastettu.

Sivun alkuun