Konsernipalvelujen lomautukset keskitetään kesään

Kaupunginhallitus käsittelee konsernipalvelujen lomautussuunnitelmaa kokouksessaan 17.2.2020.

Konsernipalvelujen lomautukset esitetään keskitettäväksi pääosin kesäajalle, kesäkuusta elokuun puoliväliin. Lomautukset toteutetaan siten, että johto- ja vastuukysymykset sekä sijaisjärjestelyt otetaan huomioon.

Lomautukset haittaavat huomattavasti toiminnan kehittämistä, hidastavat monia toimintoja, heikentävät palvelujen saamista sekä aiheuttavat töiden ruuhkautumista erityisesti kesäaikana. Lomautussuunnittelua on toteutettu siten, että välttämättömät tehtävät pystyttäisiin hoitamaan lomautusten aikana.

Konsernipalveluissa lomautetaan yhteensä 99 viranhaltijaa ja työntekijää, mukaan lukien ylin johto sekä arviointi- ja tarkastuspalveluissa yksi viranhaltija. Lomautusten toteuttamisesta on laadittu palveluittain henkilötason lomautussuunnitelmat. Lue tarkemmin konsernipalvelun lomautussuunnitelmasta kokouksen asialistan kohdasta 4.

Lomautukset toteutetaan niin, että niiden aikanakin pystytään järjestämään lakisääteiset palvelut, hoitamaan viranomaistehtävät ja täyttämään sopimusvelvoitteet. Lomautussuunnitelmia muutetaan tarpeen vaatiessa lomautuksen aikanakin, mikäli asiakasturvallisuus vaarantuisi tai lomautus johtaisi lain rikkomiseen.

Ylin johto

Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja lomautetaan kolmeksi viikoksi (21 kalenteripäivää) pääosin kesä-heinäkuussa. Lomautuksen aikana tehtävät hoidetaan niin, että työssä oleva sijaistaa lomautuksella olevaa. Välttämättömät työt hoidetaan lomautusten aikana.

Konsernipalvelujen palvelujen johtajien (hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, toimitilajohtaja ja hyvinvointijohtaja) kolmen viikon lomautukset keskittyvät pääasiassa kesä-heinäkuulle.

Toimitilajohtajan lomautus on suunniteltu toteutettavaksi touko- ja syyskuussa.

Lisätietoja:
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Sivun alkuun