Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä asioita 15.4.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 15.4. mm. hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia 2019 sekä Valtiovarainministeriön lausuntopyyntöä Iitin kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019

Kouvolan kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.5.2017. Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosana on toiminut Hyvinvoiva Kouvola –ohjelma 2017–2020. Em. ohjelman keskeiset tavoitteet ovat olleet asia kas lähtöisen toiminnan vahvistaminen ja siihen liittyen seuraavat painopistealueet; ennaltaehkäisyyn panostaminen sekä yhteisöllisyyden kehittäminen ja asiakkaan kuuleminen.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa 2019 arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista vuoden 2018 aikana. Arviointi perustuu pääosin sähköisestä hyvinvointikertomuksesta ja kaupungin omista järjestelmistä saatuihin indikaattoritietoihin.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Valtuusto merkitsee tiedoksi hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2019.

Lisätietoja:
Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi; hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh 020 615 7483, tarja.alamattila(a)kouvola.fi; kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö Iitin kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi

litin kunta teki ehdotuksen sen siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 2.11.2015. litille ilmoitettiin kirjeellä 16.11.2015, että esityksen käsittely jää odottamaan maakuntauudistuksen etenemistä. litin kunta on kirjeellään 4.9.2018 pyytänyt, että maakuntauudistuksen valmistelun pitkittymisen vuoksi ehdotus käsiteltäisiin nykyisen lainsäädännön perusteella.

Valtiovarainministeriö pyysi jakelussa mainituilta lausuntoa litin kunnan ehdotuksesta maakuntajaon muuttamiseksi 8.11.2018. Tuolloin odotettiin, että Eduskunta säätää uuden maakuntajakolain ja samalla siirtää lainsäädännössä suoraan litin Päijät-Hämeen maakuntaan.

Tilanne on muuttunut, kun maakuntauudistusta koskevat hallituksen esitykset tulevat raukeamaan ja uutta maakuntajakoa ei säädetä laissa.
Tilanteen muututtua olennaisesti annettuja lausuntoja ei enää voida käyttää maakuntajakoa koskevan päätöksenteon perusteena ja valtiovarainministeriö varaa tahoille, joilta lausunto pyydettiin, tilaisuuden antaa uusi lausunto.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kouvolan kaupunginhallitus antaa Valtionvarainministeriölle seuraavan lausunnon Iitin kunnan esityksestä maakuntajaon muuttamiseksi:
Kouvolan kaupunki katsoo, että maakuntajakolain kriteereissä (Lain 1 §:n 1 momentin mukaan maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Lain perustelujen mukaan maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet) ei ole tapahtunut merkittäviä tai olennaisia muutoksia Kouvolan kaupungin aikaisemmin antamaan lausuntoon nähden, joka annettiin Iitin esityksestä maakuntajakolain muuttamisesta 16.2.2012.

Koska Iitin kunta on ajanut maakuntajaon muuttamista määrätietoisesti jo yli seitsemän vuoden ajan ja tiivistänyt yhteistyötään Päijät-Hämeen suuntaan puoltaa Kouvolan kaupunki Iitin kunnan hakemusta maakuntajaon muuttamisesta.

Lisätietoja:
Vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Lue lisää:
Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.
Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun