Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.3.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 11.3. mm. talousarviomuutosta vuoden 2018 palkkausmäärärahoihin, esitystä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta sekä apulaiskaupunginjohtajan virkatehtävien hoitamista.

Talousarviomuutos vuoden 2018 palkkausmäärärahoihin

Vuoden 2109 talousarvion käsittelyn yhteydessä on edellytetty, että talousarviovalmistelun jälkeen vapautuneiden virkojen/tehtävien (esim. palveluksesta eronneet) palkkausmäärärahat poistetaan talousarviosta talousarviomuutoksella maaliskuussa 2019.

Talousarviovalmistelun jälkeen vapautuneet virat/tehtävät (esim. palveluksesta eronneet) on kartoitettu ja näistä koostuva palkkasumma sivukuluineen on yhteensä 476 000 euroa.

Kaupunginhallituksen/konsernipalveluiden vähennettävä palkkasumma sivukuluineen on yhteensä 397 000 euroa, joka koostuu henkilöstön, tietohallinnon sekä kehittämispalveluiden ja viestinnän palveluihin tehtävistä vähennyksistä.

Teknisen lautakunnan/asumisen ja ympäristön toimialan kiinteistöpalveluista vähennetään 79 000 euroa. Muilla toimialoilla ei tapahtunut ko. muutoksia.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Vuoden 2018 talousarvion palkkausmäärärahoja vähennetään seuraavasti:

  • Kaupunginhallitus/Konsernipalvelut 397 000 e
  • Tekninen lautakunta/Asuminen ja ympäristö 79 000 e

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lue lisää asiasta (esityslista)

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Esitys Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on tuottanut 1970-luvun lopulta alkaen päihdepalveluita Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Kuntayhtymällä on 36 jäsenkuntaa. Kuntayhtymän palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä siirtyi liikkeen luovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta. Luovutuksen jälkeen kuntayhtymä ei enää toteuttanut perussopimuksen mukaista tehtäväänsä.

Jäsenkuntia kuultuaan kuntayhtymä päätti alkaa valmistella kuntayhtymän purkua. Kaikki jäsenkunnat olivat kuntayhtymän purkamisen kannalla. Kuntayhtymä päätti käynnistää purkutyön ja valmistella purkusopimuksen itse yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto esittää jäsenkunnille purkusopimusta hyväksyttäväksi. Purkusopimuksessa on tarkoitus sopia mm. kuntayhtymän purkamisesta, kuntayhtymän eläkemenoperusteisten kustannusten käsittelystä sekä jälkitöiden hoitovastuusta.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lue lisää asiasta (esityslista)

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.f

Apulaiskaupunginjohtajan virkatehtävien hoitaminen

Kaupunginjohtaja Marita Toikka on hakenut virkavapaan jatkoa ajalle 20.3. – 31.5.2019, joten kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 siirtää apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsellin määräaikaisesti kaupunginjohtajan virkasuhteeseen vielä ajalle 20.3. – 31.5.2019. Tämän johdosta myös apulaiskaupunginjohtajan virkatehtävien tämänhetkisiä sijaisuusjärjestelyjä on tarpeen jatkaa toukokuun loppuun asti.

Kehitysjohtajan päätösehdotus:
Apulaiskaupunginjohtajan sijaiseksi ajalla 20.3. – 31.5.2019 nimetään muilta osin vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell (oto), mutta konsernipalvelujen toimialajohtajan tehtävien osalta sijaisena toimii Arja Kumpu.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lue lisää asiasta (esityslista)

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Lue lisää:
Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.
Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun