Kouvolan kaupunki varautuu koronavirustartuntoihin yhdessä Kymsoten kanssa

Kouvolan kaupunki varautuu osaltaan mahdollisiin koronavirustartuntoihin. Kaupungin johtoryhmä seuraa koronavirustilannetta sekä koordinoi ja johtaa varautumistoimenpiteitä. Käytännössä linjauksia tekee johtoryhmän jäsenistä ja kiinteistöpalvelujohtajasta 9. maaliskuuta muodostettu koronavirustyöryhmä. Kaupungin vastuutahot tekevät yhteistyötä Kymsoten infektio- ja tartuntatautilääkäreiden sekä hygieniakoordinaattoreiden kanssa.

Kouvolan kaupungin henkilöstöä ohjeistettiin koronavirusepidemiaan varautumisesta 4. maaliskuuta. Laajempi henkilöstöohje laadittiin 9. maaliskuuta. Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan. Viimeisin päivitys tehtiin tänään 12. maaliskuuta.

Ohjeeseen on koottu noudatettavat menettelytavat koskien muun muassa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, hoitoon hakeutumista, sairauslomia, karanteenia, etätyötä, matkustamista ja vieraiden vastaanottamista. Ohjeessa korostetaan muun muassa hyvän käsi- ja yskimishygienian merkitystä sekä kättelyn välttämistä.

Kaupungin palveluja käyttäville kuntalaisille suositellaan yhteydenottamista ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.

Matkustamiseen ja vierailuihin liittyvät ohjeet

Kotimaan työmatkojen osalta suositaan etäkokouksia. Kotimaan seminaareihin ja koulutuksiin ei pääsääntöisesti osallistuta muutoin kuin etänä. Ulkomaille suuntautuvat työmatkat kielletään toukokuun loppuun asti (koskee myös muita kuin epidemia-alueita). Ulkomaisia vieraita ei oteta vastaan toukokuun loppuun asti, vaan vierailuja siirretään mahdollisuuksien mukaan myöhempään ajankohtaan. Kaupungin järjestämät suuremmat yleisötilaisuudet (yli 50 henkilöä) siirretään myöhempään ajankohtaan (esimerkiksi syksyyn) tai järjestetään verkossa.

Mikäli työntekijä on ollut lomamatkalla epidemia-alueella, tulee hänen ilmoittaa asiasta omalle esimiehelleen. Esimies on yhteydessä oman palvelunsa johtajaan. Näissä tilanteissa sovitaan vuosiloman jatkamisesta tai etätyöstä 14 kalenteripäivän ajalle tai tehtävistä, joista ei aiheudu tartuntavaaraa.

Luokkaretket, leirikoulut ja opintomatkat kielletään 31.5. asti, ylioppilaskokelaille tarjolla karanteenitila

Ylioppilaskirjoitusten suorittaminen pystytään Kouvolassa turvaamaan noin kymmenelle koronavirukselle altistuneelle tai siihen sairastuneelle. Tämä tapahtuu käyttämällä Elimäen koulukeskuksen yhteydessä sijaitsevia opetustiloja, joka täyttää ylioppilastutkintolautakunnan (ytl) karanteenitilalle asettamat vaatimukset. Tilassa on oma sisäänkäynti ja wc-tilat, ja se sijaitsee erossa muista opetustiloista.

  • Karanteenitila on tarvittaessa nopeasti käyttöönotettavissa ja yo-koe järjestettävissä ytl:n ohjeen mukaisesti: terveysviranomainen varmistaa karanteenissa olevan opiskelijan terveydentilan ennen koetta, ja Kymsotelta saadaan yo-kokeen valvojien suojavarusteet. Lisäksi kiinteistöpalveluilta tarvitaan tehostettu tilojen siivous ja desinfiointi ennen ja jälkeen tilan käytön. Sähköisen yo-kokeen vaatimat tietoliikenne- ja muut ict-laitteet löytyvät kaupungilta myös, kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi kertoo. Karanteenitilan käyttömahdollisuudesta on ohjeistettu lukioiden rehtoreita Wilma-viestillä torstaina 12. maaliskuuta.
    Koulujen ja oppilaitosten luokkaretket, leirikoulut ja opintomatkat kielletään kokonaan 31.5. asti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tiedottaminen ja viestintä

Kymsote vastaa koronaviruksen kuntalaisviestinnästä ja Kouvolan kaupunki jakaa Kymsoten tiedotteita aktiivisesti omissa kanavissaan.

Kymsoten koronavirusinfo

https://www.kymsote.fi/fi/miten-toimia-jos-epailen-koronavirustartuntaa

https://www.kouvola.fi/ajankohtaiset/miten-toimia-jos-epailen-koronavirustartuntaa/

Lisäksi kasvatuksen ja opetuksen toimiala on informoinut Wilma-viestillä 28. helmikuuta huoltajia ja henkilöstöä seuraavissa palveluissa: varhaiskasvatus, perusopetus, lukiot ja KSAO.

THL:n valtakunnallinen koronaviruspuhelinneuvonta 0295 535 535

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(a)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 933, tuukka.forsell(a)kouvola.fi
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi

Sivun alkuun