Kouvolan kaupunki selvittää K58 hyppyrimäen kunnon

Selvityksen jälkeen päätetään, kunnostetaanko vai puretaanko hyppyrimäki.

Sivistyksen toimiala selvittää Palomäessä sijaitsevan K58 hyppyrimäen kunnon sekä korjaus- ja ylläpitokustannukset. Lisäksi selvitetään hyppyrimäkeä käyttävän Kouvolan Hiihtoseuran näkemykset tulevaisuuden harrastelijamääriin sekä urheiluseuran lyhyen aikavälin tavoitteet hyppyrimäen muutostöistä ja taloudellisista panostusmahdollisuuksista korjaus-, muutos- ja kunnossapitokustannuksiin.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, sekä kaupunginjohtaja olivat yksimielisiä tänään käydyssä listapalaverissa, että asia vaatii selvitystä. Samalla selvitetään asian päätöksentekoprosessi. Työ aloitetaan ripeällä aikataululla.

Selvityksen jälkeen arvioidaan, onko valtuuston purkupäätös vuodelta 2019 vielä aiheellinen toteuttaa.

Kouvolan kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoisen ja ohjatun liikunnan harrastamiseen ja panostaa liikuntapaikkoihin eri puolilla kaupunki mahdollisimman monipuolisesti. Taloudellisten reunaehtojen ollessa tiukat, valintoja investointien suhteen joudutaan kuitenkin tekemään liikuntapaikkojen kunnon, käyttökustannusten ja käytön laajuuden perusteella.

Lisätietoa

Valtuuston puheenjohtaja Paula Werning, p. 0206159227, paula.werning@kouvola.fi

Sivun alkuun