Kouvolan kaupunki mukana Viranomaiset Manskilla –tapahtumassa

Kouvolan kaupunki osallistuu jälleen laajalla joukolla Viranomaiset Manskilla -tapahtumaan, jonka Kouvolan Ydinkeskusta ry:n järjestää 14.8.2019 klo 10.00 – 15.00. Tänä vuonna tapahtuman teemana on ”Kymmenes vuos yhes”.

Kaupungin edustajien kanssa voi tulla rohkeasti keskustelemaan ja kysymään niistä kaupungin toiminnoista tai palveluista, jotka askarruttavat mieltä.

Esitteillä ovat mm. seuraavat palvelut:

Kouvolan kansalaisopisto
Paikalla on opiston opettajia kertomassa opiston toiminnasta ja kurssitarjonnasta.

Kouvolan kirjasto
Paikalla on kirjaston henkilökuntaa kertomassa kirjastosta ja vastaamassa asukkaiden kysymyksiin.

Nuorisopalvelut
Tietoa nuorisopalveluista, Ohjaamosta ja nuorten työpajatoiminnasta.

Liikuntapalvelut
Liikuntapalvelut tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuksia omatoimiseen ja ohjattuun liikuntaan. Paikalla liikuntakoordinaattori vastaamassa kysymyksiin ja antamassa vinkkejä liikuntaan.

Työllisyyden edistäminen
Työllisyyspalveluiden ja Työllistämisen Kouvola-lisän esittely. Palvelu on tarkoitettu sekä työnhakijoille että työnantajille.

Ympäristönsuojelu
Aiheina jätevedet ja vieraslajit.

Neuvo-hanke: Jätevesineuvontaa tarjolla haja-asutusalueen asukkaille
Sijaitseeko kiinteistösi pohjavesialueella tai vesistön läheisyydessä? Tiedätkö jätevesijär-jestelmäsi kunnon ja millä aikataululla puutteellisesti toimiva järjestelmä tulisi kunnostaa?

Terveysvalvonta
Aiheina uimavesi, talousvesi, haittaeläimet ja sisäilma.

Maaomaisuus ja paikkatieto
Näköisesi paikka –kampanja, jonka tavoitteena on kertoa Kouvolasta monipuolisen asu-misen paikkana ja tuoda esiin neljän uuden asuinalueen tonttitarjontaa. Uudet alueet ovat Pikkuniitty, Kytöhalme, Itä-Naukio ja Haanojanpiha.
Kouvolan metsäprofiloinnin tulokset ja ajankohtaiset metsäsuunnitelmat.

Kaupunkisuunnittelu
Kysy mieltäsi askarruttavista kaupunkisuunnittelu- ja kaavoitusasioista.

Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan asiantuntijat neuvovat rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kymenlaakson energianeuvoja
Aurinkoenergia ja neuvot kiinteistön energiansäästöön.

Henkilöstöpalvelut
Kouvolan kaupunki työnantajana.

Lisätietoja:
Viestintävastaava Susanna Toikander
p. 020 615 8609
susanna.toikander@kouvola.fi

Sivun alkuun