Kouvolan kaupunki hakee rahoitusta Vaikuttava vanhustyö -hankkeeseen

Hankkeen tarpeellisuutta perustellaan rahoitushakemuksessa muun muassa kaupungin väestörakenteella. Tavoitteena on, että vaikuttavan vanhustyön avulla ikääntyneet kokisivat turvallisuutta, osallisuutta ja merkityksellisyyttä, löytäisivät tarvitsemansa palvelut ja pysyisivät toimintakykyisinä.

Kouvolan kaupunki hakee Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta 298 885 euron terveyden edistämisen määrärahaa Vaikuttava vanhustyö -hankkeeseen. Määrärahaa haetaan ajalle 1.1.2023–31.12.2025.

Kesäkuussa 2022 jätetyssä rahoitushakemuksessa todetaan, että tavoitteena on rakentaa kaupungin, hyvinvointialueen ja järjestöjen yhdyspintatyötä tukeva toimintamalli, jolla toteutetaan vaikuttavaa vanhustyötä.

Tavoitteena on tarkemmin ikäihmisen toimijuuden vahvistuminen sekä sellaisten palvelujen ja verkostojen rakentuminen, jotka tukevat ihmisen oman näköistä arkea ja turvallista kotona asumista. Vaikuttavan vanhustyön avulla ikääntyneet saavat kokea turvallisuutta, osallisuutta ja merkityksellisyyttä, löytävät tarvitsemansa palvelut ja pysyvät toimintakykyisinä. Toimijoiden yhdyspintatyötä tehostetaan ja toiminnan vaikuttavuutta mitataan tutkimuksen avulla.

Hankkeen tarpeellisuutta perustellaan hakemuksessa muun muassa kaupungin väestörakenteella. Suomen 15 suurimmasta kunnasta yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on kaikkein suurin juuri Kouvolassa: yli 65-vuotiaita on 23 485, mikä on 29,2 % koko väestöstä. (Tilastokeskus 31.12.2021). 

Lisäksi ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan niin, että vuonna 2040 Kouvolan väestöstä on yli 65-vuotiaita 24 101 (35,7 % väestöstä). Yli 65-vuotiaiden osuus on koko maassa tällä hetkellä 23,1 % ja ennusteen mukaan 27,0 % vuonna 2040.

– Ikääntyneiden osuus väestöstämme on jo nyt merkittävä, ja Kouvola ikääntyy huomattavasti koko maata nopeammin. Kouvolalaisten ikäihmisten palvelut, esimerkiksi kotihoidon, tuottaa tällä hetkellä Kymsote-kuntayhtymä ja vuoden 2023 alusta alkaen Kymenlaakson hyvinvointialue. 
– Näemme, että kaupungin tulee kehittää omia, kuntayhtymän ja tulevan hyvinvointialueen palveluja tukevia vanhustyön muotojaan. Niillä voidaan edistää ikääntyneiden osallisuutta ja toimintakykyä, Kouvolan kaupungin hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen kertoo.

Sivun alkuun