Kouvolan kaupunki avasi kyselyn koskien virkistysreittejä

Keltatakkinen nainen metsässä tutkii luontopolkujen infokylttiä.

Sähköinen kysely on osa virkistysreitistön kehittämistyötä.

Kouvolan kaupunki kutsuu asukkaitaan ja muita virkistysreittien käyttäjiä kertomaan näkemyksiään muun muassa reittien saavutettavuudesta, parhaista puolista ja kehittämiskohteista. Kysely on auki perjantaihin 8.9.2023 asti Kouvolan kaupungin verkkosivuilla kouvola.fi/kyselyt. Kysely on osa käynnissä olevaa virkistysreitistön kehittämistyötä, jonka tavoitteena on tulevaisuudessa käyttäjiä entistä paremmin palveleva ja turvallinen reittikokonaisuus.   

Tavoitteena toimiva reitistökokonaisuus

Kouvolassa on satoja kilometrejä erilaisia liikuntaan houkuttelevia reittejä: kuntoratoja, luontopolkuja, latuja, kevyen liikenteen raitteja, vesireittejä ja muita ulkoilureittejä. Kyselyn avulla kerätään tietoa erilaisten käyttäjien tarpeista ja reittien soveltuvuudesta eri lajeille.

Kouvolan kaupunkistrategiassa yhtenä tärkeänä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kaupunkilaisten hyvinvointia – niin fyysistä kuin psyykkistäkin. Tätä tavoitetta kohti pyritään monin käytännön keinoin, joista yksi on virkistysreitistön kehittäminen. Kouvolassa hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet nähdään tärkeinä myös sekä pito- ja vetovoimaisuuden, että kaupungin imagon näkökulmista. Kaupunkilaisten lisäksi virkistysreitistö palvelee matkailuelinkeinoa ja vahvistaa kuvaa luonnonläheisestä kaupungista, jossa voi lähteä virkistymään vaikka suoraan kotiovelta. ”Kattava virkistysreitistö tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen ulkoliikuntaan matalalla kynnyksellä. Lähiluonnon merkitys asukkaiden hyvinvoinnille on suuri”, asiantuntija Anu Hjelt Kouvolan kaupungilta sanoo.

Kyselyn tuloksia käytetään reitistökokonaisuuden suunnittelussa ja reittien kehittämisessä.

Lisätietoja:

Anu Hjelt, asiantuntija, puh. 020 615 6642, anu.hjelt@kouvola.fi

Sivun alkuun