Kouvolan kaupungin työsuojelupalkinto 2019 Kiinteistönhoitopalveluille

Taustatietoa

Kouvolan kaupunki on vuodesta 2010 alkaen myöntänyt työsuojelupalkinnon parhaiten työturvallisuutta edistäneelle toiminnalle kaupungin organisaatiossa. Palkintorahan, 2000 €, voi käyttää työyksikön työoloja kehittävään, sen henkilöstön hyvinvointia edistävään tai johonkin muuhun työsuojelun kannalta myönteiseen tarkoitukseen. Palkinnon saajan päättää työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat työsuojelutiimin lisäksi eri toimialojen, henkilöstön ja työterveyden edustajat.

Työsuojelupalkinnon jakotilaisuus on ti 29.10.2019 klo 13 Kouvolan keskuskeittiön ruokasalissa, Lehtomäenkatu 2, Kouvola.

Työsuojelupalkinnon myöntämisen perusteet Kiinteistönhoitopalveluille:

Kiinteistönhoitopalvelujen henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana perusopetuksen kiinteistö-kierroksilla ja niistä on saatu erittäin hyvää asiakaspalautetta. Kiinteistökierroksilla havaittuihin ongelmiin ja vikoihin on reagoitu nopealla aikataululla.

Korjausrakentamisessa kiinteistönhoitopalvelujen edustus on saatu hyvin mukaan, näin saadaan myös työsuojelulliset ja toiminnallisuutta parantavat asiat paremmin esiin. Myös sisäilma-työryhmässä kiinteistönhoitopalvelujen edustus on toimeenpanevana toimijana mukana.

Kiinteistönhoitopalvelujen sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva alentaminen on onnistunut hienosti. Varhainen puheeksiottaminen on lisääntynyt ja tuonut säästöjä poissaolokustannuksissa. Sairauspoissaolot ovat alentuneet 4.1 kalenteripäivää/henkilö ja siitä saadut säästöt ovat noin 70 000 euroa.

Kiinteistönhoitopalveluissa on satsattu osaamisen kehittämiseen laaja-alaisesti kouluttamalla henkilöstöä, näin on saatu ostopalveluja vähennettyä ja laiteviat saadaan nopeammin ja tehokkaammin hoidettua.

Tuloksellista toimintaa on myös avoimen, sallivan ja vuorovaikutteisen keskustelun lisääntyminen työsuojeluasioissa, niin esimiesten kuin henkilöstön kanssa, asioihin ei etsitä syyllistä vaan keskusteluissa on kehittävä ote.

Lisätietoja:

Päivi Takkinen
Työsuojelutoimikunnan puheenjohtaja
puh. 020 61 58245, paivi.takkinen@kouvola.fi

Heini Rautjärvi
Rakennuspalvelupäällikkö
puh. 020 61 54405, heini.rautjarvi@kouvola.fi

Juha Roimola
Työsuojelupäällikkö
puh. 020 61 55497, juha.roimola@kouvola.fi

Sivun alkuun