Kouvolan kaupungin toimitilajohtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi – hakijoita kartoitetaan lisää

Kouvolan kaupungin toimitilajohtajan viran hakuaika päättyi 3.12.2020. Virkaan saapui yhteensä kahdeksan ha-kemusta. Valintaa valmisteleva työryhmä päätti 9.12.2020, että virka julistetaan vielä uudelleen haettavaksi. Ta-voitteena on saada kaupungin edun kannalta riittävä määrä kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita. Hakijoiden haastattelut käynnistetään vasta tämän jälkeen.

Toimitilajohtajan virka julistettiin haettavaksi 2.11.2020 alkaen. Alkuperäinen hakuaika päättyi 19.11.2020, mutta hakuaikaa jatkettiin 3.12.2020 saakka. Hakuajan jatkamisesta huolimatta hakemuksia ei saatu vielä riittävästi, jotta haastattelut olisi tarkoituksenmukaista käynnistää. Toimitilajohtajan viran osalta päätettiin käynnistää vielä uusi hakumenettely. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Toimitilajohtajan tehtävänä on vastata Kouvolan kaupungin konsernipalvelujen tilapalvelujen johtamisesta, ra-kennuttamisesta, projektijohtamisesta sekä osallistua omalta osaltaan kaupungin kärkihankkeiden toteuttami-seen. Kaupungin kiinteistökanta on tällä hetkellä noin 500 kiinteistöä ja lähes 500 000 k-m2. Konsernipalvelujen tilapalveluissa on henkilöstöä yhteensä 16. Toimitilajohtajan virka vapautui 31.10.2020 alkaen. Toimitilajohtajan viran tehtäviä hoitaa tällä hetkellä kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka.

Lisätietoja:
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi