Kouvolan kaupungin taloutta ja toimintaa selvittävät ohjausryhmät aloittavat työnsä

Kouvolan kaupunginhallitus on päättänyt asettaa talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi kolme ohjausryhmää. Ohjausryhmät tarkastelevat Kouvolan kaupungin toimiala- ja toimielinrakennetta, Kinno Oy:n strategiaa, tehtäviä ja resursseja sekä Perlacon Oy:n toteuttaman selvityksen perusteella toteutettavia säästöjä. Ohjausryhmien työskentely valmistuu huhtikuun 2020 loppuun mennessä.

– Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022 sisältää tiettyjä toimia, jolla kaupungin taloutta pyritään tasapainottamaan. Ne eivät kuitenkaan ole riittäviä. Ohjausryhmät lähtevät etsimään lisäsäästöjä sekä toteuttamaan jo tehtyjä päätöksiä, kommentoi Kouvolan kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Kaupunginhallitus päätti asettaa ja nimesi 11.11.2019 kokouksessaan kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen muutosselvityksen ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä on toteuttaa kaupungin johdon ja konsernipalveluiden organisatorista rakennetta koskeva muutosselvitys. Tässä yhteydessä selvitetään myös tekniikka- ja ympäristöpalveluiden yhdistäminen sisältäen yhdyskuntatekniikan, rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut, maaseutupalvelut, kiinteistö- ja tukipalvelut, sekä asumispalvelut. Lisäksi selvitetään kasvatus- ja opetustoimialan ja liikunta- ja kulttuuritoimialan yhdistäminen.

Kaupungin organisaation ja palvelurakenneselvityksen tarkastelun yhteydessä arvioidaan myös elinkeinoyhtiö Kinnon tulevaisuutta, ydintehtäviä ja kokonaisrahoitusta sekä kaupungin ja elinkeinoyhtiön välisiä yhdyspintoja ja ohjausmekanismeja. Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa 28.10.2019 ohjausryhmän tarkastelemaan Kinnon strategiaa, tehtäviä, resursseja ja niiden sijoittumista.

Kaupunginhallitus päätti asettaa ja nimesi 4.11.2019 Perlacon Oy:n suositusten perusteella toteutettavien säästöjen valmisteluun ohjausryhmän, joka valmistelee esityksen säästöistä. Perlacon Oy:n raportissa on tuotu esille mahdollisina toimenpiteitä mm. kaupungin organisaation tiivistäminen, kaupungin palvelujen yhtiöittäminen tai ulkoistaminen, vuokratilojen käytön vähentäminen, avustusten määrän pienentäminen esitettyä enemmän, koulujen alkamisajan yhdenmukaistaminen, varhaiskasvatusverkon supistaminen sekä hankkeiden määrän vähentäminen.

Ohjausryhmät aloittavat selvitystyönsä vuoden 2019 lopussa tai 2020 alussa. Muutosehdotusten tulee olla valmiina 30.4.2020.

Lisätietoja
Hellevi Kunnas
talousjohtaja
hellevi.kunnas@kouvola.fi
p. 020 615 5054

Marita Toikka
kaupunginjohtaja
marita.toikka@kouvola.fi
p. 020 615 3100

Tuukka Forsell
apulaiskaupunginjohtaja
tuukka.forsell@kouvola.fi
p. 020 615 9333

Sivun alkuun