Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen

Kaupunki on uudistamassa rakennusjärjestystään voimassaoloajan umpeutuessa vuoden päästä. Rakennusjärjestyksen valmistelussa on kuultu nettikyselyn kautta myös kuntalaisia ja rakennushankkeissa vastuullisina asiantuntijoina toimivia yksityishenkilöitä. Rakennus- ja ympäristölautakunta saa käsiteltäväkseen uuden rakennusjärjestyksen ensi viikon kokouksessaan.

Rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston hyväksymä dokumentti ohjeita ja määräyksiä, jotka koskevat niitä alueita kaupungissa, joilla ei ole asema-, ranta-asema- tai yleiskaavaa. Rakennusjärjestyksen piiriin tulevat siten kaavoittamattomat niin sanotut haja-asutusalueet ja kaavoittamattomat ranta-alueet. Huomioitavaa on, että rakennusjärjestyksen määräykset ovat aina toissijaisia kaavojen määräyksiin nähden. Lisäksi rakennusjärjestyksen määräykset toimivat kaava-alueilla kaavojen määräyksiä täydentävinä määräyksinä. Voimaolevan rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt vuonna 2010.

Rakennusjärjestyksen uudistuksella pyritään yksinkertaistamaan rakentamis- ja rakennuslupaprosesseja ja sitä kautta palvelemaan asiakkaita paremmin.

Uuden rakennusjärjestyksen valmistelussa on myös kuultu myös kuntalaisia ja rakennushankkeissa vastuullisina asiantuntijoina toimivia. Palautetta ja kommentteja nykyiseen rakennusjärjestykseen on pyydetty kuntalaisilta nettisivuilla avoinna olleella kyselyllä, johon vastauksia saatiin 40 kpl. Asiantuntijoilta sähköpostitse kysyttynä vastauksia saatiin 70 kpl. Vastauksia hyödynnetään rakennusjärjestyksen valmistelussa muiden lausuntojen ja kannanottojen ohella.

Rakennus- ja ympäristölautakunnalle esitetään 4.12. kokouksessa, että se päättää asettaa rakennusjärjestyksen luonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville ajalle 16.12.2019 – 20.01.2020 ja päättää pyytää lausunnot luonnoksesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta ja kunnilta, joiden alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa (MRA 6 §).

Lisätietoja:
Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen
p. 020 615 8353
tapani.ryynanen(a)kouvola.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun