Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen

Kaupunki on uudistamassa rakennusjärjestystään. Rakennusjärjestyksen luonnoksen yhteydessä on kuultu nettikyselyn kautta kuntalaisia ja rakennushankkeissa vastuullisina asiantuntijoina toimivia yksityishenkilöitä. Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston hyväksymä dokumentti ohjeita ja määräyksiä, jotka koskevat niitä alueita kaupungissa, joilla ei ole asema-, ranta-asema- tai yleiskaavaa. Rakennusjärjestyksen piiriin tulevat siten kaavoittamattomat niin sanotut haja-asutusalueet ja kaavoittamattomat ranta-alueet. Huomioitavaa on, että rakennusjärjestyksen määräykset ovat aina toissijaisia kaavojen määräyksiin nähden. Lisäksi rakennusjärjestyksen määräykset toimivat kaava-alueilla kaavojen määräyksiä täydentävinä määräyksinä. Voimaolevan rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt vuonna 2010.

Rakennusjärjestyksen uudistuksella pyritään yksinkertaistamaan rakentamis- ja rakennuslupaprosesseja ja sitä kautta palvelemaan asiakkaita paremmin.  Muutoksia voimassaolevaan rakennusjärjestykseen on tulossa erityisesti pieniin hankkeisiin, joihin ei välttämättä tarvitse jatkossa hakea toimenpidelupaa. Tällaisia hankkeita ovat esim. parvekkeiden lasitus, pienen katetun terassin rakentaminen, teknisen aidan rakentaminen ja erilaiset mainostoimenpiteet. Lisäksi rantarakentamiseen on tuotu lisää väljyyttä esim. rakennusten ja rakennelmien sallitun lukumäärän kasvattamisella niillä ranta-alueilla, joilla kaavassa ei määräystä lukumäärästä ole.

Luonnosvaiheessa rakennusjärjestyksen valmistelussa on myös kuultu kuntalaisia ja rakennushankkeissa vastuullisina asiantuntijoina toimivia. Palautetta ja kommentteja nykyiseen rakennusjärjestykseen on pyydetty kyselyllä, johon vastauksia saatiin yhteensä 110 kpl. Vastauksia on hyödynnetty rakennusjärjestyksen ehdotusvaiheen valmistelussa muiden lausuntojen ja kannanottojen ohella. Luonnosvaiheen jälkeen rakennuksjärjestyksen ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä maalis-huhtikuussa 2020 ja ehdotuksesta on pyydetty lakisääteiset lausunnot.

Rakennus- ja ympäristölautakunnalle esitetään 04.06.2020 kokouksessa, että se päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Lisätietoja:

Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen
p. 020 615 8353, tapani.ryynanen(a)kouvola.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun