Kouvolan kaupungin päätöksenteko ja toimivaltakysymykset

Kouvolan kaupungin päätöksentekoon ei valmiuslain perusteella annettujen asetuksen voimaantulolla ole juuri vaikutusta, koska kaupungin päätökset tehdään kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti. Mikäli poikkeusolojen aikana syntyisi tilanne, että valtuustoa ei saataisi toimivaltaiseksi kokoon, kaupunginhallitus voi pakottavasta syystä tehdä valtuuston toimivaltaan kuuluvat päätökset, jos eduskunta antaa asetuksen valmiuslain 108 §:n käyttöönotosta. Muutoin valmiustila ei vaikuta Kouvolan kaupungin toimielinten päätöksentekoon.

Kouvolan hallintosäännön (30 §) mukaan toimielin voi siirtää hallintosäännössä sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen toimielimelle ja muulle viranhaltijalle. Tällöin päätökset tekee toimielimen puolesta viranhaltija. Poikkeusolojen astuttua voimaan ovat kaupunginhallitus ja lautakunnat siirtäneet viranhaltijoille hallintosäännön mukaista toimivaltaansa. Tällä menettelyllä pyritään siihen, että päätöksenteko on sujuvaa.

Toimielimen päätöksentekotavat moninaistuneet poikkeusolojen aikana

Kunnan toimielimelle kuten lautakunnalle kuuluvista asioista voidaan päättää perinteisessä kokouspaikalla tapahtuvassa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous). Kouvolan kaupungin hallintosääntö mahdollistaa sähköisen kokouksen pitämisen.

Sähköisen kokouksen edellytyksenä kuntalain mukaan on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä (KL 99 §). Päätöksentekomenettely sinällään on sama kuin varsinaisessa kokouksessa. Erona on se, että osallistujat eivät ole fyysisesti läsnä kokouspaikalla.

Kaupungin toimielimistä ovat eräät lautakunnat pitäneet viikolla 13 sähköisen kokouksen. Poikkeusolojen ajan sähköinen kokous tullee olemaan pääasiallinen päätöksentekotapa Kouvolassa.

Kaupungin toimielinten kokousaika ja -paikka poikkeusolojen aikana

Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan (129 §). Toimielin päättää myös siitä, pidetäänkö kokous perinteisesti kokouspaikalla vai sähköisesti. Kaupungin toimielinten kokousajat on päivitetty kaupungin verkkosivuille.

Lisätietoa:

Hallintojohtaja Katja Tommiska
katja.tommiska(at)kouvola.fi
puh. 020 615 8651
Kaupunginlakimies Päivi Sandås
paivi.sandas(at)kouvola.fi
puh. 020 615 8212

Sivun alkuun