Kouvolan kaupungin organisaation uudistaminen

Uudessa organisaatiossa toimialoja olisi edelleen neljä. Toimialat ovat konsernipalvelut, kasvatus ja opetus, liikunta ja kulttuuri sekä asuminen ja ympäristö. Uusi organisaatio ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2020 alussa. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 10.6. kokouksessaan.

Kouvolan kaupungin palvelut organisoitiin uudelleen sote-palvelujen siirtyessä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) vuoden 2019 alussa. Kaupunginhallitus päätti 15.4.2019, että organisaatio- ja palvelutasot tarkastellaan henkilöstövähennyksiä koskevan yhteistoimintamenettelyn yhteydessä. Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena on yhteensä 4 miljoonan euron kokonaissäästöt (100 htv) vuoden 2020 loppuun mennessä. Yt-neuvottelut alkoivat 26.4.2019 ja ovat vielä käynnissä.

Organisaation uudistamisen taustalla ovat toimintaympäristön muutokset ja talouden sopeuttamistarpeet sekä peruskunnan muuttunut rooli sotepalvelujen siirryttyä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntyhtymälle. Tavoitteena on selkiyttää konserniohjausta ja vahvistaa sen roolia sekä selkiyttää johtamisen vastuualueita. Johtamisjärjestelmää yksinkertaistetaan ja organisaatiorakennetta madalletaan vähentämällä johtamistasoja. Tarkoituksena on työnjaon tehostaminen, henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen käyttö sekä henkilöstön vastuiden ja tehtäväkuvien tarkastelu. Palveluprosesseja virtaviivaistetaan ja lisätään sähköisiä palveluita.


Uudessa organisaatiossa edelleen neljä toimialaa

Uudessa organisaatiossa toimialoja olisi edelleen neljä. Toimialat ovat konsernipalvelut, kasvatus ja opetus, liikunta ja kulttuuri sekä asuminen ja ympäristö.

Konsernipalveluihin on keskitetty vuoden 2019 alusta talous-, henkilöstö-, tietohallinto-, hankinta- ja hallintopalvelut.

Konsernipalveluiden muutoksen tavoitteena on näiden palvelun johtamisrakenteen selkeyttäminen, konsernitason ohjauksen, kehittämisen ja seurannan sekä tiedolla johtamisen roolin vahvistaminen. Myös toimialoilla on tarkoitus keskittää jatkossa hallintoa tukevia tukipalveluja.
Konsernipalveluiden sisällä hyvinvointi ja elinvoima sijoittuvat yhden johdon alle omaksi palveluksi. Hyvinvoinnin ja elinvoiman palveluun siirtyvät joukkoliikenne, kehittäminen ja strategiatuki, Palvelualuemalliin 2030 sisältyvien aluetoimikuntien toiminta ja tulevaisuusjaosto sekä liikunta ja kulttuuri toimialalta Yhteisöpalvelut.

Organisaatiomuutokseen sisältyy myös kansalaisopiston toimintojen siirto liikunta ja kulttuuripalveluiden toimialalta kasvatuksen ja opetuksen toimialalle. Merkittävin muutos liikunta ja kulttuuri -toimialalla on yhteisöpalveluiden siirtyminen konserniin hyvinvoinnin ja elinvoiman palveluun. Yhteisötyön resurssin kokoaminen yhteen kokonaisuuteen tukee koko kaupungissa hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamista. Organisaatiomuutoksen yhteydessä liikuntapaikkojen järjestäminen ja ylläpidon tuotanto siirtyy saman johdon alle. Asumisen ja ympäristön toimialalle esitettävään organisaatiomuutokseen sisältyy palveluiden yhdistämistä.

Uusi organisaatio ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2020 alussa. Uuden organisaation edellyttämät tarkistukset hallintosääntöön tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi syksyn 2019 aikana.


Tämän organisaatiotarkastelun jälkeen on tarkoitus lähteä rakentamaan toimiala- ja toimielinorganisaatiota seuraavalle valtuustokaudelle vuoteen 2021, jolloin tarkastellaan kahden toimialan (opetus ja kasvatus sekä liikunta ja kulttuuri) yhdistämistä yhdeksi toimialaksi.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi,
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Sivun alkuun