Kouvolan kaupungin ”Mitä kuuluu?”-soittorinki ja asiointipalvelu saaneet hyvän vastaanoton

senioriliite kuvituskuva

Kaupungin poikkeusaikana tarjoamat palvelut ovat saaneet hyvän vastaanoton. Asiointipalveluun tulee keskimäärin noin 15 yhteydenottoa päivittäin. Mitä Kuuluu? -soittorinkiläisiltä saatu palaute työstä on lähes yksinomaan ollut positiivista. Puheluun vastanneet henkilöt ovat soittajien mukaan olleet hyvin ilahtuneita kaupungin yhteydenotosta ja siitä, että heidän pärjäämisestään ollaan kiinnostuneita.

”Mitä kuuluu?”-soittoja on 16.4.2020 mennessä toteutunut yhteensä 1157 kpl. Noin 93% puheluun vastanneista on kertonut pärjäävänsä hyvin omassa kodissaan. Yksittäisiä avuntarpeita on kuitenkin myös noussut esiin soiton aikana ja näistä on ilmoitettu eteenpäin kaupungin asiointipalveluun.

Soittajia Soittorinki -palvelussa on yhteensä noin 100, joista kolmannes on vapaaehtoisia ja loput Kouvolan seurakuntayhtymän työntekijöitä. Saatua palautetta soittajilta:

  • Mukava jutella ikäihmisten kanssa. Joskus huono kuulo haittaa keskustelua.
  • Kaikki vanhukset olleet iloisia soitosta ja kiitollisia tästä kaupungin palvelusta.
  • Lähes kaikki vastaajat kiittelivät, kun kaupungin puolesta huolehdittiin heistä!
  • Kiitos kun sain olla mukana tässä! Oli todella etuoikeus saada soitella näille senioreille, monet juttelivat pitkään, tunsin todella olevani tärkeä kun sain kuunnella heitä!

Puhelujen tarkoituksena on selvittää, onko kotona kaikki hyvin tai onko jonkinlaisen avun tai tuen tarvetta. Samalla annetaan neuvoja ja ohjausta mahdollisesti tarvittavan avun järjestämisessä. Myös toiveita liikunta- tai kulttuuripalveluista, esimerkiksi halukkuudesta kotijumppaohjeistukseen, kysytään puhelun aikana. Noin kolmannes vastaajista on lisäksi toivonut vapaaehtoisen tai kaupungin taholta jatkosoittoa poikkeusolojen jatkuessa.

Kouvolan kaupunki käynnisti 8.4. yhteistyössä Kymsoten kanssa ”Mitä kuuluu?” -soittorinkipalvelun yli 80 -vuotiaille kouvolalaisille. Henkilöitä, jotka eivät ole Kymsoten kotihoidon, asumisen tai muiden palveluiden piirissä on yhteensä 4517.

Asiointipalvelu

Asiointipalvelu tarjoaa kauppa- ja apteekkiasiointipalvelua kaikille apua tarvitseville yli 70 -vuotiaille kouvolalaisille. Palvelupuhelin päivystää maanantaista perjantaihin klo 9-17 numerossa 020 615 5299.

Lisätietoja:

Kouvolan kaupungin hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi

Yhteisöpalveluista
Anne Eriksson, puh. 020 615 8492, anne.eriksson(at)kouvola.fi tai
Irene Purtilo, puh. 020 615 5009, irene.purtilo(at)kouvola.fi.

Sivun alkuun