Kouvolan kaupungin lomituspalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät

Kouvolan kaupungin lomituspalvelujen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät keskiviikkona 8.4.2020. Yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään 14 kalenteripäivää. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa vähintään noin 100 000 euron kertaluonteiset säästöt vuonna 2020, mikä tarkoittaisi maatalouslomittajien kolmen viikon lomautusta. Lisäksi tavoitteena on vähentää maatalouslomittajien määrää enintään yhdeksällä. Yhteistoimintaneuvottelut eivät johdu koronavirusepidemiasta, vaan niiden taustalla on tarve sopeuttaa lomituspalvelujen toimintaa viime vuosina vähentyneeseen lomituspäivien määrään.

Säästöjä haetaan hyödyntämällä eläke- ja muuta poistumaa, vähentämällä määräaikaista henkilöstöä, työ- ja työaikajärjestelyjen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla. Mikäli säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona on henkilöstön lomauttaminen ja irtisanominen. Mahdollisten lomautusten kesto olisi keskimäärin kolme viikkoa. Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 henkilöstön lomauttamisesta keskimäärin kolmeksi viikoksi vuonna 2020, mutta maatalouslomittajat rajattiin tuolloin lomautusten ulkopuolelle.

Lomituspäivien määrä Kouvolan paikallisyksikössä on vähentynyt vuosina 2017–2019 keskimäärin 1 000 lomituspäivää vuodessa. Lomituspäivien määrän vähenemisen on arvioitu jatkuvan yhtä voimakkaasti vuosina 2020–2025. Karjataloustilojen määrän jatkuva väheneminen on pääasiallisena syynä lomituspäivien käytön supistumiseen.

Mela edellyttää lomituspalvelujen järjestämistä taloudellisesti ja siten, että lomittajien määrä mitoitetaan oikein suhteessa lomituksen kysyntään. Kaupungin palveluksessa olevien maatalouslomittajien määrää on sopeutettu tarvetta vastaavaksi erilaisin toimenpitein. Vuosien 2017–2019 aikana lomittajaresurssi on pienentynyt yhteensä 12 henkilötyövuodella. Vähennys ei ole kuitenkaan ollut riittävä, mikä näkyy ilman työkohdetta olevien työpäivien suuressa määrässä. Melan kannan mukaan tällaiset päivät eivät mahdollisesti oikeuta valtion korvaukseen. Maatalouslomittajien määrän vähentämistarpeeksi vuonna 2020 on arvioitu noin yhdeksän henkilöä.


Kouvolan lomituksen paikallisyksikkö tuottaa maatalousyrittäjien lomitus-palvelut lomituspalvelualueelle, johon kuuluvat Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, ent. Ruotsinpyhtään alue, Miehikkälä, Virolahti, Iitti, Lahti ja Orimattila. Vuonna 2019 kertyi yhteensä 16 582 lomituspäivää. Lomituspalveluja käyttää noin 410 maatalousyrittäjää. Kouvolan kaupungin palveluksessa on tällä hetkellä yhteensä noin 80 vakinaista maatalouslomittajaa.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi,
maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615 7826, minna.anttila(at)kouvola.fi, lomituspalvelujohtaja Mervi Taimisto, puh. 020 615 4726, mervi.taimisto(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Sivun alkuun