Kouvolan kaupungin avoin varhaiskasvatus sai kiitosta asiakaskyselyssä – ”Palvelunne on ensiluokkainen ja pelastanut hoitovapaani”

Etenkin avoimen varhaiskasvatuksen henkilökuntaa kehuttiin. Asiakkaat toivoivat vielä enemmän ammatillisia keskusteluja ja ohjausta eri palveluiden piiriin.

Kouvolan kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen palveluihin on helppo tulla matalalla kynnyksellä, ja asiakkaat osallistuvat toimintaan saadakseen vertaistukea ja toisten lasten sekä aikuisten seuraa. Palvelua pidetään helposti lähestyttävänä ja monipuolisena. Asiakkaat arvostavat myös palvelun maksuttomuutta ja ammatillista henkilökuntaa.

Esimerkiksi tällaisia asioita nousi esiin avoimen varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä, joka toteutettiin syyskuussa 2021. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata sähköisesti tai paperilomakkeella toimipisteissä. Toimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeet, ideat ja toiveet huomioiden samalla lisäten asiakkaiden osallisuutta. Kyselyssä kartoitettiin myös asiakkaiden ajatuksia palvelusta ja tiedonkulusta sekä alueellisia toiveita palvelun järjestämisestä.

Henkilökunnan toiminta saa kiitosta, toiminnan suunnitteluun haluttaisiin osallistua enemmän

Avoimen varhaiskasvatuksen asiakkaat kokevat tulleensa kohdatuksi lähes aina arvostavasti ja ystävällisesti. Mahdollisuutta osallistua toiminnan suunnitteluun toivottiin vielä enemmän. Kehittämisideoiksi saatiin toimipaikkakohtaiset kyselyt ja nimettömän palautteen antaminen. 

Ajankohtaisimman tiedon toiminnasta asiakkaat löytävät kyselyn perusteella Facebookista ja kotisivuilta. Toiminnasta toivottiin lisätietoja ja kuvia toimitiloista. Esille nousi myös yhteistyökumppaneiden käyttö tiedottamiskanavana.

Tämän toimintakauden reppuretket suuntautuvat kyselyssä esille tulleisiin kohteisiin

Ulkotoiminnan kehittämiseen saatiin ideoita toiminnan sisällöistä, retkikohteista ja päiväkotibussipaikoista. Toiveina nousi esille erilaiset ohjatut liikunta- ja musiikkituokiot, erilaiset teemapäivät ja ulkopuoliset vierailijat. Retkiä toivottiin moniin eri luontokohteisiin. Kohteiksi nousi esille esim. urheilukenttä, Mielakan räsymatto, Känkkärän luontopolku ja Puolakan talomuseo.

Tämän toimintakauden reppuretket suuntautuvat kyselyssä esille tulleisiin paikkoihin. Alueellisesti toimintaa toivottiin eri puolille Kouvolaa. Tänä syksynä päiväkotibussi on ollut Elimäellä. Asiakkaiden vastausten perusteella seuraavaksi päiväkotibussi on Inkeroisissa ja myöhemmin syksyllä Kuusankoskella, Valkealassa ja Anjalassa.

Ennakkotietoa ja keskusteluja toivottiin entistä enemmän

Avoimen palautteen vastauksissa toivottiin vielä enemmän ammatillisia keskusteluja asiakasperheiden kanssa ja palveluohjausta eri palveluiden piiriin. Henkilökunnan toivottiin kokoavan ja ylläpitävän erilaisia vertaisryhmiä vanhempien apuna. Yksittäisistä toiminnoista haluttiin myös enemmän ennakkotietoa.

Palvelu saa kiitosta tiloista, toiminnoista ja henkilökunnasta paljon.

”Palvelunne on ensiluokkainen ja pelastanut hoitovapaani. Koen saavani tukea vanhemmuuteen ja jaksamista arkeen, kun pääsee juttelemaan ja lapset saa seuraa”, yksi vastaajista kertoi.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Muistattehan antaa jatkossakin palautetta ja ideoita henkilökunnallemme!

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnasta voit lukea lisää perhepuistojen sivulta.

Lisätiedot: Varhaiskasvatusyksikön johtaja, Jaana Sihvola, puh. 0206154890.