”Kouvolan kaupungilla ei ole enää varaa valita”

Kouvolan kaupunki valmistelee taloutensa tasapainottamiseksi palveluverkkonsa sopeuttamista. Kouvolan palveluverkko on pitkälti kuuden yhdistyneen kunnan peruja, eikä sitä ole sopeutettu vähenevän ja vanhenevan väestön tarpeisiin. Sopeuttamisen lisäksi pyritään mahdollistamaan kehitystyö ja panostamaan laatuun – talouden sallimissa rajoissa.

Kouvolan vuoden 2019 tulosennuste on yli 30 miljoonaa euroa pakkasella ja kaupunki tasapainottaa talouttaan monin eri tavoin. Yhtenä välttämättömänä keinona nähdään palveluverkon sopeuttaminen.
Kaupungin toimialat ovat alkuvuonna laatineet virkamiesvalmisteluna palveluverkkoselvityksiä, joita lautakunnat käsittelivät elo-syyskuussa. Lautakuntien esitysten pohjalta kootaan esitys kaupungin tulevasta palveluverkosta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 28. lokakuuta.

Väen väheneminen ja vanheneminen muuttaa palvelutarpeita

Esitystä valmisteltaessa lähtökohtana on, että kaupungin palveluverkko on edelleen pitkälti kuuden vuonna 2009 Kouvolaksi yhdistyneen kunnan peruja. Kouvolan väkiluku on laskenut 10 vuodessa liki 6000 asukkaalla, mutta palveluverkkoa ei ole supistettu vastaavasti. Kouvolassa väkiluku laskee ja ikääntyneiden suhteellinen osuus väestöstä kasvaa tulevaisuudessakin. Tämä muuttaa väestön palvelutarpeita, joihin kaupungin palveluverkko on sopeutettava.

– Yksinkertaistaen on kyse siitä, että linjaamme, mitä palvelua tuotetaan missäkin päin Kouvolaa. Osa palveluista tuotetaan lähipalveluna, osa keskitetään, kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

– Kouvola käyttää moniin palveluihin tuntuvasti enemmän rahaa kuin kunnat Suomessa keskimäärin. Nykyisessä taloustilanteessa tähän ei yksinkertaisesti ole enää varaa. Vanhentunut palveluverkko tulee kaupungille kalliiksi, hän jatkaa.

Keskustelutilaisuuksissa puhuttavat eniten koulut

Kouvolan kaupunki järjestää muutokseen liittyen lokakuussa kuntalaisille 5 keskustelutilaisuutta, joissa virkamiehet kertovat palveluverkkoselvitysten tuloksista ja vastaavat asukkaiden kysymyksiin oman alueensa palveluista. Tilaisuudet on pidetty tällä viikolla Inkeroisissa ja Valkealassa. Ensi viikolla ovat vuorossa Elimäki, Kuusankoski ja Kouvolan keskusta.
Asukasilloissa ovat puhuttaneet eniten koulut.

– Virkamiesvalmistelussa on noussut esiin se, että syntyvyys Kouvolassa laskee ja taloustilanne tiukkenee. Meidän on sen vuoksi tarkasteltava uudelleen aiempi virkamiesesitys kouluverkkoon liittyen, Toikka sanoo.

– Tämä on herättänyt tunteita, mikä on ymmärrettävää, sillä koulut ovat ihmisille tärkeimpiä lähipalveluita. Ratkaisuja on kuitenkin tehtävä, ja virkamiesten niitä päättäjille valmisteltava. Kun sopeutamme, pääsemme taloudellisesti vakaammalle pohjalle ja meille tulee mahdollisuuksia myös palveluiden kehittämiseen.

Kouvolan tunnusluvut monella tavalla huolestuttavia

Palveluverkkoesitystä valmistellaan 28. lokakuuta kaupunginhallitukseen. Lisäksi Eero Laesterä Perlacon Oy:stä tekee palveluverkosta ja talouden tasapainottamisesta kokonaisvaltaisen esityksen toimenpiteineen.

– Kouvola on tilanteessa, jossa se ei voi enää pohtia, miten sopeuttaisi, vaan on käärittävä hihat ja ryhdyttävä hommiin. Muuten edessä voi joidenkin vuosien kuluttua olla kriisikuntastatus, Laesterä kiteyttää.
Laesterän valmisteilla olevasta raportista nousee esiin monia Kouvolan kannalta huolestuttavia lukuja.

Asukaslukuennuste on hyvin heikko. Uusimman ennusteen mukaan Kouvolassa asuu vuonna 2025 alle 78 000 asukasta. Samaan aikaan Kouvolan väestö ikääntyy: lasten, nuorten ja työikäisten suhteellinen osuus kouvolalaisista laskee, yli 64-vuotiaiden osuus kasvaa. Alakouluikäisten määrän arvioidaan vähentyvän vuoteen 2025 mennessä lähes 700:lla.
Laesterän mukaan Kouvolassa on enemmänkin meno-ongelma kuin tulo-ongelma. Monet palvelut, kuten päivähoito, esiopetus, perusopetus, lukio, liikunta ja osa Kymsoten vastuualueelle kuuluvista palveluista, tuotetaan kalliimmin kuin kunnissa ja kuntayhtymissä keskimäärin.

Esimerkiksi vuoden 2018 osalta päivähoito maksoi yhteensä 3,2 miljoonaa euroa enemmän, perusopetus 5,8 miljoonaa euroa enemmän ja liikuntapalvelut 2,6 miljoonaa euroa enemmän verrattuna siihen, jos palvelut olisi tuotettu Kouvolassa keskiarvokustannuksilla.

– Jos ei sopeuduta, joudutaan rahoittamaan sekä ylisuuri palvelun tarjonta ja ikääntymisen mukanaan tuoma palvelutarpeen kasvu. Tähän Kouvolalla ei ole yksinkertaisesti varaa. Sopeuttamistarve on vuositasolla yhteensä vähintään 20 milj. euroa, joten kaupungin on pakko ryhtyä talouden sopeuttamistoimiin nyt tosissaan, valinnan varaa ei ole, Marita Toikka näkee.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

www.kouvola.fi/palveluverkko

Sivun alkuun