Kouvolan kauppaoppilaitoksen suunnitelmat etenevät hyväksymisvaiheeseen

Jos tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessaan 30.11. kaavan ja hyväksymispäätöksestä ei valiteta, niin kauppaoppilaitoksen muutostyöt on mahdollista aloittaa jo heti vuoden 2022 alussa.

Entisen kauppauppilaitoksen julkisivu

Kouvolan ydinkeskustassa sijaitsevan entisen kauppaoppilaitoksen lähialueen asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä loka-marraskuussa. Kymenlaakson museo esitti kaavapalautteessaan, että kauppaoppilaitoksen rakennus tulisi suojella asemakaavalla. Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Kouvolan kaupungin asettama tavoite alueen asemakaavan muuttamiselle on, että kauppaoppilaitoksen rakennukseen on jatkossa mahdollista sijoittaa joustavasti erilaisia palvelutoimintoja. Erilaiset tilojen käyttötarkoitukset ja niiden aiheuttamat muutostoimenpiteet, esimerkiksi rakennuksen teknisiin järjestelmiin, aiheuttavat väistämättä muutoksia myös rakennuksen julkisivun ulkopuolelle. Rakennuksen kaikki ikkunat, ovet ja tekniset järjestelmät on jo uusittu vuosikymmenten kuluessa. Rakennuksen julkisivuja on siis muokattu useaan otteeseen ja alkuperäisestä rakennuksen ulkovaipasta on jäljellä enää julkisivun muurauspinta. Kouvolan kaupunki onkin kaavahankkeen aikana todennut, että rakennuksen ulkopuoli ei sisällä sellaisia erityisiä arvoja, jotta rakennus tulisi huomioida asemakaavan muutoksessa suojelumerkinnällä.

Seuraavaksi alueen asemakaavahanke etenee hyväksymiskäsittelyyn tekniseen lautakuntaan. Jos lautakunta hyväksyy kaavan ja kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta, niin kauppaoppilaitoksen muutostyöt on mahdollista aloittaa jo heti vuoden 2022 alussa.

Lisätietoja:

Hannu Purho, kaavoitusarkkitehti

p. 020 615 7039, hannu.purho(at)kouvola.fi

Kaavan verkkosivut kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/kauppaoppilaitos

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-verkkopalvelussa