Kouvolan kasvua rakennetaan yhdessä – Elinvoiman kasvu -ohjelma linjaa kasvun painopisteet

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 2.9. kokouksessaan Elinvoima kasvu -ohjelmaa. Ohjelmassa esitetään vastaus, miten talousalueemme yritykset, työpaikat ja yritysten määrä saadaan kasvuun ja se linjaa neljän vuoden painopisteet kaupunkistrategian elinvoiman kasvutavoitteen toteuttamiseksi.

Elinvoiman kasvuohjelma perustuu tarpeeseen strategiassa todettuun tarpeeseen nostaa väestön määrä kasvuun pitkän laskun jälkeen. Ohjelmakauden lähtö- ja tavoitearvot on asetettu kaupunkistrategian mukaisesti. Strategiassa asetettuja elinvoimamittareita on tarkennettu ohjelmassa.

Tavoitteiden toteutumiseen tarvitaan uudistumishalua ja -kykyä ja uudella tasolla yhteistyötä ja verkostojohtamista. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaikki kouvolalaiset: kuntalaiset, yritykset, oppilaitokset, instituutiot ja alueeseen liittyvät viranomaiset.

Yhteisen työn tuloksena viisi keskeistä osa-aluetta on tunnistettu ja nimetty kantoraketeiksi, jotka nostavat työpaikat ja elinvoiman kasvuun.

Liiketoimintaa, yrityksiä ja työpaikkoja lisäävät elinvoimateot on jaoteltu viiteen keskeiseen kantorakettiin: 1) Logistinen keskus – Suomen suurin tavararata-piha, 2) Saavutettavuus – itärata ja joukkoliikenne toimivana kokonaisuutena, 3) Osaaminen ja innovaatio – koulutus- ja innovaatiotoiminta erityisaloilla, 4) Elävä keskusta – asemanseutu on koko kaupungin käyntikortti, 5) Luova hyvinvointi – lähiruokaa, hyvää oloa ja elämyksiä. Kantoraketit saavat polttoaineensa verkoston yhteisistä ja kunkin toimijan toteuttamista elinvoimateoista.

Kantoraketit lähtevät liikkeelle laukaisualustalta, elinvoiman kehitysperustalta. Kehitysperusta on kaupunkiyhteisön perusrakenteen ja olosuhteiden vakaus ja toimivuus, joka syntyy omaleimaisesta asumisesta ja vapaa-ajasta, elinvoiman kasvuverkoston yhteistyökyvystä, sekä yhteistyöstä hyvinvoinnin kasvua edistävien toimijoiden kanssa. Kantoraketit ja kehitysperusta edellyttävät verkostoitumista vakaan perustan ja kasvun luomiseksi.

Jotta kantoraketit nousevat laukaisualustalta, on verkostotyössä ja lähdeaineiston nojalla tunnistettu kantoraketeille noin 200 toimenpide-ehdotusta.

Alustavassa työssä on ollut mukana yrityksiä, järjestöjä, oppilaitoksia, kaupungin asiantuntijoita ja johtoa, sekä elinvoiman konserniyhtiö ja poliitikkoja sekä kuntalaisia osallistavien kyselyiden kautta. Elinvoiman kasvu ohjelmaa on työstetty valtuustoryhmien kanssa ennen ja jälkeen yhteistä valtuustoseminaaria 1.4.2019. Ohjelmaa täydentää jatkossa tiiviimmin ylläpidettävät aihekohtaiset kehittämissuunnitelmat ja toimenpidesuunnitelmat.

Kouvolan kaupunkistrategiaa ”Kouvola kasvuun 2030” toteutetaan kahden kasvuohjelman avulla: Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu. Kasvuohjelmat ovat tiiviisti toisiinsa limittyviä. Tiettyjä keskeisiä teemoja kuten työllisyys, ympäristö ja osallisuus käsitellään molemmissa ohjelmissa. Kasvuohjelmien toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Tutustu Elinvoiman kasvu -ohjelmaan

Lisätietoja:
strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, puh. 020 615 3811, jyrki.harjula(at)kouvola.fi
kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 0206157033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun