Kouvolan kasvihuonepäästöt laskeneet – energiatehokkuudessa onnistuttu

Nainen kävelee koiran kanssa syksyisessä metsässä.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuntien kasvihuonekaasupäästöt ovat laskussa. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet 36 prosenttia. Kouvolassa päästöt ovat laskeneet, mutta Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset ovat hidastaneet kehitystä. Energiatehokkuudessa on saatu hyviä tuloksia. Kouvolan kaupungin oma energiankulutus on laskenut vuodesta 2014 lähes 44 %.  Kaupunki on mukana hiilineutraalien kuntien verkostossa (HINKU).

Kouvolan kasvihuonepäästöjen vähentyminen noudattelee valtakunnallista linjaa. Vuodesta 2006 päästöt ovat vähentyneet 39 % vuoteen 2022 mennessä. Viimeiset kolme vuotta kouvolalaisten päästöt ovat pysyneet samalla tasolla. Tähän on vaikuttanut mm. hyökkäyssodan aiheuttama energiakriisi ja fossiilisten polttoaineiden ottaminen uudelleen käyttöön. ”Laskenta seuraa koko Kouvolan alueen päästöjä päästökauppaan kuuluvia lukuun ottamatta. Eikä kaupunki tietenkään voi suoraan kaikkeen vaikuttaa, sillä kaupungin osuus päästöistä on vain kymmenisen prosenttia”, ympäristöasiantuntija Timo Martikainen täsmentää. Mukana talkoissa ovat myös kaupungin osakkuusyhtiöt.

Suurimmat päästöt Kouvolassa syntyvät tieliikenteestä, maataloudesta, kaukolämmöstä ja muusta lämmityksestä.

Kaupungin energiankulutus saatu laskuun

Kouvolan kaupunki on mukana hiilineutraalien kuntien verkostossa (HINKU). Verkoston vuosiraportointiin nostetaan esimerkkejä onnistumisista. Kaupungin omaa sähkönkulutusta saatiin viime vuonna suitsittua merkittävästi: viime vuonna vaihdettiin ledeiksi 738 katuvalaisinta. Erityisesti energiasyöpöt valot keskustassa ja Kuusaantien varrella sekä Kymintehtaan alueella vaihtuivat. Katuvalaistuksen sähkönkulutus laski 400 MWh vuoteen 2022 verrattuna. Kiinteistöjen lämmöntalteenoton ja patteriverkoston säädöt/korjaukset säästävät 259 MWh vuodessa sekä Myllykosken yhteiskoulun automaatiosäädöt 180 MWh vuodessa.

”Hinku-raportointiin nostetut teot osoittavat, että sekä suurilla että pienillä teoilla on merkitystä”, sanoo toimitilajohtaja Katja Ahola. ”Esimerkiksi vesikiertoisten lämmitysverkostojen kunnossapito ja hyötysuhteen parantaminen näkyy suoraan energiatehokkuutena ja vähentää päästöjä. Viime vuonna tällaisia toimenpiteitä tehtiin 14 kiinteistössä, ja ne säästävät noin 18 000 euroa vuodessa”.

Määrätietoisilla toimilla on saatu hyviä tuloksia. Kaikkiaan Kouvolan kaupungin oma energiankulutus on laskenut vuodesta 2014 lähes 44%. Merkittävimpiä säästöjä on saatu vaihtamalla pitkäjänteisesti katuvaloja LED-valoiksi, lämmitystapamuutoksilla sekä säätämällä automaatiota kaupungin monissa kiinteistöissä. Myös energiakatselmuksilla on löydetty parannuskohteita ja saatu kiinteistöjen sähkön- ja vedenkulutus laskuun.

Kaupunki liittyi Hinku-verkostoon vuonna 2019. Tavoitteita edistetään osana kaupungin ympäristöohjelmaa. Tavoitetilat ja tehdyt toimenpiteet näkyvät Ympäristövahti-palvelussa. Suomen kunnat ovat tehneet pitkäjänteistä ilmastotyötä ja päästöjen pieneneminen näkyy erityisesti hiilineutraalisuutta tavoittelevien Hinku-kuntien kuntakohtaisissa päästöissä.

”Energiatehokkuuden suhteen kaupungilla ollaan erittäin hyvässä kurssissa. Myös kiertotalouden osalta on edistystä ja tehty erilaisia kokeiluja. Päästöjen vähenemisen suhteen tulokset noudattelevat valtakunnan yleistä linjaa”, sanoo ympäristöasiantuntija Timo Martikainen. Viime vuoden rakennuskohteissa mm. kierrätettiin Marjoniemen terveysaseman sekä Haanojan Haalin purkamisesta syntynyttä purkujätettä.

Kuntien ilmastopäästöt laskeneet

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuntien kasvihuonekaasupäästöt ovat laskussa. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet 36 prosenttia. Vuoden 2022 kasvihuonekaasupäästöt laskivat 2,1 % edellisvuodesta. Sähkön käytön, jätteiden käsittelyn sekä rakennusten muun erillislämmityksen päästöt jatkoivat laskuaan. Tieliikenteen päästöt kasvoivat. Suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet ovat tieliikenne, maatalous ja kaukolämpö.

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, puh. 020 615 6755, timo.martikainen@kouvola.fi
Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Ympäristövahti Kouvola
Syke: Kuntien ilmastopäästöt laskeneet 36 prosenttia 2000-luvun huippuvuodestai
Päästötietopalveu Hiilineutraali Suomi -sivuilla

Kouvola liittyi vuonna 2019 hiilineutraalien kuntien verkostoon (HINKU). Verkostossa on mukana kuntia, maakuntia ja yrityksiä, jotka haluavat toimia aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hinku -verkosto tavoittelee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2007 verrattuna. Kunnianhimoinen tavoite tarkoittaa, että ilmastonäkökulma otetaan huomioon kaikessa kunnan päätöksenteossa. Päästövähennystyötä tehdään yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa.

Sivun alkuun