Kouvolan kasvatus- ja opetustoimialan koronavirusohjeistuksia

Ulkomailta palaavien oppilaiden/huoltajien ohjeistetaan ottamaan yhteyttä kouluun välittömästi ulkomailta palaamisen jälkeen

Valtioneuvoston suosituksen perusteella Kouvolan kasvatus- ja opetustoimiala ohjeistaa ulkomailta palaavia oppilaita/huoltajia ottamaan yhteyttä kouluun välittömästi ulkomailta palaamisen jälkeen.

Ulkomailta palaavien perheiden tulee sopia lasten, nuorten ja opiskelijoiden varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissaolosta (suositus kaksi viikkoa). Asiasta sovitaan varhaiskasvatuksen yksikön johtajan tai koulun/oppilaitoksen rehtorin kanssa.

Erityisen huomionarvoista on, että lukioissa on käynnissä kevään 2020 ylioppilaskirjoitukset ja tärkeää on turvata tutkinnon esteetön sujuminen.

Järjestelyt lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa:
• Opiskelija voi edetä opinnoissaan normaalisti karanteenista huolimatta. Opiskelijalle välitetään tehtävät ja harjoitukset Wilman sekä Peda.net oppisympäristön kautta.
• Opiskelijalla on mahdollisuus tukiopetukseen karanteenin päättymisen jälkeen.
• Koejärjestelyjä, näyttöjen antoja ja tehtävien palautuksia yms. sovitellaan yhdessä opiskelijan kanssa karanteenin päättymisen jälkeen.
• Karanteeniaika ei aiheuta opiskelijalle luvattomia poissaoloja, vaan opiskelijalla on edelleen mahdollisuus suoriutua kursseista valitsemansa opiskeluaikataulun mukaisesti.
• Opiskelijalta/huoltajalta toivotaan aktiivista yhteydenpitoa koulun suuntaan koko poissaolon ajan esim. Wilman välityksellä.

Poissaoloajan opetukseen liittyvistä tarkemmista ohjeista saa tietoa oman luokan opettajalta tai ryhmänohjaajalta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta lisätiedot ja ohjeet varhaiskasvatusyksikön johtajalta.
Tarkempia ohjeita karanteeniajan järjestelyistä kotona saa terveysviranomaisten kautta (https://www.kymsote.fi).

– On tullut yhteydenottoja koulujen sulkemisesta. Kouluja ei tulla sulkemaan ennen kuin terveysviranomainen niin määrää, kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi sanoo.

Huom! Lue lukioiden etäopetusta koskeva tiedote 15.3.2020.

Kouvolan kaupunki antoi eilen 12.3. kouluille ohjeen luokkaretkien perumisesta 31.5. asti. Lisäksi annettiin ohje siitä, että kaupunki luopuu yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisestä ennen 1.6.
Koulujen saamaa ohjeistusta tiukennettiin tänään 13.3. niin, että kouluja kiellettiin 31.5. järjestämästä retkiä ulkopuolisiin kohteisiin, esimerkiksi yrityksiin tai museoihin.


Lisätietoja: Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi@kouvola.fi

Nuorisopalvelujen sulkemisia

Kouvolan kaupungin nuorisopalvelujen NuortenPaikan (NuPa) nuortenillat suljetaan toistaiseksi koronatartuntojen ennaltaehkäisemiseksi. Päätös perustuu Kouvolan kaupungin 12. maaliskuuta antamaan ohjeeseen kaupungin järjestämien yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien peruuttamisesta 31.5. asti.

– NuortenPaikan illat ovat suosittuja, ja niissä on useimmiten paikalla yli 50 nuorta, Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi sanoo.

Myös nuorisopalvelujen kerhot, tapahtumat ja tilaisuudet perutaan toistaiseksi.

Muut nuorisotilat / NuortenTalot ovat avoinna normaalisti. Myös Ohjaamo Kouvola, Nuorten Työpajat, etsivä nuorisotyö ja NuortenPaikan kahvila toimivat normaalisti.

Lisätietoja: Koordinaattori Maritta Rihu, puh. 020 615 7794, maritta.rihu@kouvola.fi

Kansalaisopiston kevään kurssien keskeyttäminen ja tapahtumien peruminen

Tänään tehtiin päätös, että kansalaisopiston kevään kurssit keskeytetään koronatilanteen takia 13.3.2020 alkaen toukokuun loppuun. Opiston asiakkaina on paljon mm. ikääntyneitä, jotka katsotaan riskiryhmään kuuluviksi. Tällä päätöksellä halutaan suojata myös muita riskiryhmiin kuuluvia opistolaisia. Myös tapahtumat, matineat, näyttelyt ja luennot perutaan. Yhteydenottoja kansalaisopiston toimistoon pyydetään puhelimitse tai sähköpostitse.


Lisätietoja: Rehtori Tiina Kirvesniemi, puh. 020 615 8280, tiina.kirvesniemi@kouvola.fi

Sivun alkuun