Kouvolan kansalaisopiston taiteen perusopetuksen opintosuoritukset jatkossa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon

Lapsi valkoisessa paidassa, kädet maalissa kasvojen edessä.

Taiteen perusopetuksen suoritustietojen tallentaminen KOSKI-tietovarantoon on ollut mahdollista 1.1.2023 alkaen. Muutos helpottaa taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Kouvolan kansalaisopistossa tietojen tallentaminen edellyttää oppilaan antamaa suostumusta 7.12. mennessä.

Mitä hyötyä tietojen viemisestä KOSKI-tietovarantoon on?  

Oppilas voi helposti jakaa KOSKI-tietovarannossa olevia taiteen perusopetuksen (TPO) suoritustietoja kolmansille osapuolille Oma Opintopolku -palvelun kautta. Tämä mahdollistaa taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen muissa opinnoissa ja työelämässä, kun hankittu osaaminen on määritelty opetustuntimäärän lisäksi opintopisteinä. Lisäksi suoritettu opintokokonaisuus löytyy helposti sähköisestä Oma Opintopolku -palvelusta, vaikka paperinen päättötodistus katoaisi.  

Anna suostumus 7.12.2023 mennessä 

Suoritustietojen vieminen KOSKI-tietovarantoon edellyttää oppilaan kirjallista suostumusta. Suostumusta annettaessa on todistettava henkilöllisyys. Alaikäisen, alle 15-vuotiaan oppilaan kohdalla suostumuksen antaa huoltaja. 15-vuotiaasta lähtien sekä huoltajan että alaikäisen oppilaan on allekirjoitettava suostumuslomake. 

Suostumuksen 1.8.2018-31.12.2023 suoritettujen opintojen siirtämiseen KOSKI-tietovarantoon voi tulla antamaan seuraavissa paikoissa: 

  • Kouvolan kansalaisopiston toimistossa Salpausselänkadulla 13.11.–7.12. toimiston aukioloaikoina 
  • Valkealan opetuspisteessä ti ja to 14.–30.11. klo 19.15 
  • Jaalan opetuspisteessä ke 15.–29.11. klo 18.15 

Suostumuksen antaminen vaatii henkilöllisyyden todistamista. Oppilaita ja alaikäisten oppilaiden huoltajia tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti.  

Suostumus suoritustietojen tallentamiseen on vapaaehtoinen, eikä ole edellytys koulutukseen osallistumiselle.  

Suostumus on peruttavissa, mikäli oppilas ei itse ole jakanut Oma Opintopolku -palvelussa koulutustiedot sisältävää suoritusjakolinkkiä. 

KOSKI-tietovarantoon siirto ei koske yksittäisiä TPO-kursseja tai varhaisiän TPO-opintoja. 

Kansalaisopiston koulutuspäällikkö Ulla Tommiska muistuttaa, että mahdollisuus saada jo suoritetut opinnot takautuvasti KOSKI-tietovarantoon kannattaa hyödyntää nyt, kun se on mahdollista. 7.12. jälkeen jo suoritettujen opintojen siirto ei enää onnistu. “Tietojen säilyttäminen ja hyödyntäminen sähköisesti on tätä päivää, joten toivottavasti erityisesti huoltajat huomioivat tämän lastensa opintojen osalta.”  

Kouvolan kansalaisopistossa taiteen perusopetusta kuudessa taideaineessa 

Taiteen perusopetuksen suoritustietojen tallentaminen eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot KOSKI-tietovarantoon on ollut mahdollista lakimuutoksen tultua voimaan 1.1.2023. Kouvolan kansalaisopisto on päättänyt tarjota taiteen perusopetuksen (TPO) oppilaille tämän mahdollisuuden.  

Kouvolan kansalaisopistolla on taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen järjestämislupa kuudessa taideaineessa, joita ovat kuvataide, käsityötaide, mediataide, teatteritaide, sanataide ja musiikki.  

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia / 19 opintopistettä. Kouvolan kansalaisopiston taiteen perusopetus perustuu vuonna 2018 lautakunnan hyväksymiin opetussuunnitelmiin, jotka on julkaistu Opetushallituksen ePerusteet-palvelussa. 

Lisätietoja:  

Ulla Tommiska, koulutuspäällikkö, puh. 020 615 7821, ulla.tommiska@kouvola.fi 
Tiina Kirvesniemi, rehtori, puh. 020 615 8280, tiina.kirvesniemi@kouvola.fi 

KOSKI-tietovarannon käyttö on nyt mahdollista taiteen perusopetuksessa – opetuksessa saavutettu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa aiempaa paremmin | Opetushallitus (oph.fi) 

Sivun alkuun