Kouvolan joukkoliikenteen hinnasto uudistuu 9.8.2022 alkaen

Kouvolan joukkoliikenteen hinnastoa uudistetaan 9.8.2022 alkaen. Merkittävimmät uudistukset ovat vyöhykejärjestelmästä luopuminen sekä arvo- ja kertalippujen vaihtoajan pidentäminen. Lisäksi hinnastoon on sisällytetty ehdot koskien sähkö- ja potkulautojen ym. kulkuneuvojen kuljettamista joukkoliikenteen busseissa, sekä ehdot perusopetuksen koululaisryhmien matkustamisesta ilman maksua.

Hinnastouudistus toteutetaan kaupunginhallituksen 6.6.2022 tekemän päätöksen mukaisesti. Edelliset muutokset hinnastoon on tehty vuonna 2015. Kouvolan kaupungin voimassa olevan kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on maksuton joukkoliikenne vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite on sisällytetty myös joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmaan. Edellä esitetyistä syistä johtuen ei tässä hinnastouudistuksessa tehdä muutoksia itse lippujen hintoihin, vaan tehdään muutoksia yksityiskohtiin, jotka ovat nousseet esille esimerkiksi asiakaspalautteissa. Uudistusten tavoitteena on selkeyttää joukkoliikenteen käyttöä ja tehdä siitä houkutteleva liikkumismuoto yhä useammalle kouvolalaiselle.

Nykyisestä vyöhykejärjestelmästä luovutaan ja kaupungin alueiden jako A- ja B-vyöhykkeisiin poistuu. Vyöhykejako on osoittautunut epätarkoituksenmukaiseksi erityisesti tilanteissa, joissa matkustetaan lyhyitä matkoja vyöhykerajojen yli. Uudistuksen myötä lakkaa vyöhykerajan ylittävästä matkasta perittävä korkeampi lipputaksa ja joukkoliikenteessä siirrytään käyttämään nykyisen A-vyöhykkeen mukaista hinnoittelua koko kaupungin alueella. Käytännössä uudistus laskee 9.8. alkaen niiden matkojen hintoja, jotka suuntautuvat aiemman vyöhykerajan yli.

Arvo- ja kertalippujen vaihtoaika pidennetään yhdestä tunnista kahteen tuntiin. Kouvola on maantieteellisesti hyvin laaja alue, eikä nykyinen tunnin vaihtoaika ole kaikille vaihtoyhteyksillä riittävä kaupungin äärilaidoilta kuljettaessa. Vaihtoajan pidentämisen jälkeen Kouvolan joukkoliikenteen lippujen vaihtoaika on yhteneväinen Kymenlaakson lipun kanssa. Asiasta saatiin valtuustoaloite vuonna 2020.

Sähköpotkulautojen käyttö on lisääntynyt merkittävästi kuluvana vuonna, ja tämän myötä nousi esiin tarve määritellä entistä tarkemmin niitä koskevat kuljetusehdot joukkoliikenteen busseissa. Jatkossa sähköpotkulautoja, suurikokoisia potkupyöriä ja vastaavia kulkuneuvoja kohdellaan samalla lailla kuin polkupyöriä, eli niistä peritään 3,50€ suuruinen käteismaksu. Kokoon taitetun taittopyörän tai taitetun kokoontaitettavan sähköpotkulaudan voi ottaa bussiin maksutta matkatavarana.

Kaupungin perusopetuksen koululaisryhmät opettajineen ja avustajineen voivat jatkossa matkustaa koulupäivän aikana ilman matkalippua kulttuurikasvatuskohteisiin, liikuntapaikkoihin ja muihin Kouvolan alueen kohteisiin silloin kun matkat tehdään opettajan johdolla. Tällä hetkellä matkoja tehdään paljon tilausajoina, vaikka matkoja olisi mahdollista tehdä myös julkisen liikenteen linjastoa käyttäen. Täyttöaste busseissa aamu- ja iltapäivän tunteina, jolloin koululaisryhmät matkustavat on melko alhainen, joten bussien kapasiteetin ei odoteta olevan ongelma. Samalla oppilaat tutustuvat joukkoliikenteeseen liikkumismuotona.

Sylissä matkustavista lemmikeistä ei peritä jatkossakaan maksua. Isoista koirista peritään kuten aiemminkin aikuisen kertamatkan hinta, jonka voi jatkossa maksaa käteisen lisäksi 9.8. lukien myös Waltti-kortilla. Näkövammaisten opaskoirat ja liikuntarajoitteisten avustajakoirat kulkevat tulevaisuudessakin opastustehtävissä maksutta.

Kouvolan joukkoliikenteen hinnasto 9.8.2022 alkaen

Lisätietoja:

joukkoliikenne@kouvola.fi

Sivun alkuun