Kouvolan ajankohtaiset kaavoitus- ja infrahankkeet, metsänhoitokohteet sekä tonttitarjonta yksissä kansissa

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2020 esittelee kootusti kuluvan vuoden ajankohtaiset kaava-asiat, katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiset ja saneeraukset, viheraluekohteet sekä metsänhoitokohteet. Lisäksi julkaisussa esitellään tonttitarjontaa asumiseen ja yrittämiselle.

Yli 40 yhdyskuntatekniikan työkohdetta ja metsänhoitokohdetta

Katuja sekä kävely- ja pyöräilyväyliä korjataan ja rakennetaan kuluvan vuoden aikana ympäri Kouvolaa. Yksi suurimmista kohteista on rautatie- ja maantieterminaalialue RRT Kullasvaarassa, jossa rakennetaan Tykkimäentietä ja Kultasuontietä sekä kuivatusojia. Uutta katualuetta rakennetaan myös uusille asuinalueille Haanojalle ja Kalalammelle. Katuja saneerataan vesihuollon uusimisen yhteydessä mm. Inkeroisissa ja Markankylässä.

Tulevana kesänä tehtävistä katujen ja teiden päällystyksistä ilmoitetaan myöhemmin keväällä kaupungin verkkosivuilla.

Kimolan kanavan avaamiseen kesäkuun 2020 alussa valmistaudutaan uudistamalla Virtakiven vierasvenesatama ja Hirvelän kotisatama palvelemaan veneilijöitä läheltä ja kaukaa. Satamiin rakennetaan kevään aikana mm. laiva- ja huoltolaiturit sekä poiju-, puomi- ja rantapaikkoja erikokoisille veneille. 

Merkittävimpiä viheralueiden rakennus- ja kunnostuskohteita ovat Kuusankosken rantapuisto, jonka muutostyöt on tarkoitus aloittaa kuluvan vuoden aikana. Tulevina vuosina Rantapuiston kasvojenkohotus etenee vaiheittain Kuusankosken keskustasta kohti Maunukselaa. Lisäksi rakennetaan Kymijoen ulkoilureitin Niskalan osuus sekä kunnostetaan mm. Jaakonpuiston leikkipaikka.

Korjaus- ja rakennuskohteet on valittu aloitteiden, kuntotutkimusten, liikenneturvallisuuden parantamisohjelman, maankäytön toteuttamisohjelman tai muiden maankäytöllisten tarpeiden kautta.

Metsänhoitotyötä tehdään vuonna 2020 mm. Hokkarinharjulla ja Vahteronmäessä voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Kaavoja vireillä asemakaavasta maakuntakaavaan

Rantarakentamista ohjaavat rantaosayleiskaavat jatkuvat Kymijoen pohjoisosissa sekä Vekarajärvi-Pesäntäjärven alueella. Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava puolestaan saatetaan loppuun. Rantayleiskaavoja varten tehdään paljon selvitys- ja suunnittelutyötä, mistä johtuen kaavoitus kestää useita vuosia. Valmistuvien rantaosayleiskaavojen perusteella voidaan myöntää rakennuslupia kaavassa osoitetuille rakennuspaikoille.

Valtatie 6:n liittymäalueella Tykkimäessä jatketaan alueen maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä ohjaava osayleiskaavatyötä. Luonnos suunnitelmasta oli nähtävillä kommentointia varten viime syksynä.

Kouvolan ydinkeskustan, Miehonkankaan ja Verlan osayleiskaavojen osalta on tavoitteena saada kaavoitustyöt loppuun.

Vuonna 2020 lisätään edelleen tonttitarjontaa logistiikka- ja teollisuusyrityksille Kullasvaarassa. Vuorossa on 3. ja 4. vaiheen asemakaavoitus.

Kaikissa taajamissa jatketaan asemakaavojen ajantasaistamista päivittämällä kaavamerkintöjä ja esimerkiksi katu- ja tonttilinjauksia vastaamaan toteutunutta tilannetta.

Uusia pientalotontteja kaavoitetaan mm. Valkealan Nurmirantaan, Kouvolan Viitakumpuun ja Elimäen Peippolanpellolle. Tontinluovutukseen näissä kohteissa päästään arviolta kolmen, neljän vuoden päästä, yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja rakentamisen jälkeen.

Kuusankosken Pallokentän alueen asemakaavoitus alkaa tänä vuonna. Korttelista järjestettiin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu vuonna 2019, jonka voittajan kanssa kaupunki jatkaa nyt kaavasuunnittelua. Voittaneessa kilpailuehdotuksessa on kortteliin sijoitettu neljä kuusikerroksista kerrostaloa.

Kymenlaakson maakuntakaava ohjaa maankäyttöä koko maakunnan tasolla. Vuoteen 2040 tähtäävän maakuntakaavan päivitys on parhaillaan käynnissä Kymenlaakson liitossa. Kaavaehdotus on nähtävillä 27.3.2020 asti, jolloin kaikkien maakuntakaavasta kiinnostuneiden on mahdollista kertoa siitä mielipiteensä. Valmistuttuaan kaava kumoaa kaikki kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen merkinnät ja suunnittelumääräykset.

Tonttivaihtoehtoja laidasta laitaan

Kouvolassa on runsaasti pientalotontteja tarjolla eri taajamissa ja niiden lähiympäristössä, esimerkiksi Haanojanpihassa, Itä-Naukiossa, Jaalan kirkonkylällä, Kalalammella, Kisalaaksossa, Kukkuranmäellä, Lautarossa, Marttilassa, Pioneeripuistossa, Pukintiella, Talvirannassa ja Vatajanpuistossa. Uusia kerrostalotontteja on Marjoniementiellä sekä Kiskoraitilla aivan matkakeskuksen tuntumassa. Yritystonteista kiinnostavimmat sijaitsevat matkakeskuskorttelissa sekä Kullasvaaran logistiikka-alueella.

Julkaisu joka kotiin

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2020 -julkaisun kohteisiin voi tutustua tarkemmin verkko-osoitteessa www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus. Julkaisu on jaettu kotitalouksiin viikolla 10 PK -lehden välissä, ja sen voi myös noutaa Tekniikka- ja ympäristötalolta, kaupungintalon infopisteestä sekä Kouvolan kirjastoista. Julkaisu jaetaan tiedoksi Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille sekä merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.

Lisätietoja

tekninen johtaja Hannu Tylli, 020 615 8570
kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, 020 615 9138
kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, 020 615 8574
kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, 020 615 5436
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun