Kouvolan ajankohtaiset kaavoitus- ja infrahankkeet, metsänhoitokohteet sekä tonttitarjonta yksissä kansissa

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2021 esittelee kootusti, missä päin Kouvolaa on tänä vuonna vireillä kaavoitushankkeita, mihin rakennetaan tai kunnostetaan ulkoilureittejä, leikkipaikkoja, katuja tai pyöräteitä, ja missä tehdään metsänhoitotöitä.

Yli 40 yhdyskuntatekniikan työkohdetta ja metsänhoitotyötä 

Katuja sekä kävely- ja pyöräilyväyliä korjataan ja rakennetaan kuluvan vuoden aikana ympäri Kouvolaa. Esimerkiksi Sammonkadulla ja Korjalankadulla täydennetään pyörätiereittejä. Vesihuollon uusimisen yhteydessä saneerataan katuja mm. Vahterossa ja Myllykoskella. Uusia katuja rakennetaan puolestaan Haanojalle ja Kymintehtaalle. Kaunisnurmelle rakennetaan meluaitausta Kuusaantien varteen ja rautatie- ja maantieterminaaliin Teholaan rekkaparkki logistiikan tarpeisiin. 

Kimolan kanavalla parannetaan vierailijoiden turvallista liikkumista sulun ympäristössä ja tehdään muita viimeistelytöitä. Kaupungin uusia satamia parannetaan rakentamalla Virtakiven vierasvenesatamaan yksi pitkä laituri laivojen kiinnittymistä varten ja Hirvelään 17 paikan venelaituri.  

Kuusankosken rantapuistoon rakennetaan tänä vuonna puiston pääväylä sekä rantapolku. Sääksniemeen ja Keltinkosken ympäristöön rakennetaan Kymijoen ulkoilureitin viimeiset osuudet. Lisäksi sanerataan Kalalammen luontopolku, Eteläpuiston ja Puistotien leikkipaikat sekä rakennetaan uusi leikkipaikka Urheilutielle. 

Korjaus- ja rakennuskohteet on valittu aloitteiden, kuntotutkimusten, liikenneturvallisuuden parantamisohjelman, maankäytön toteuttamisohjelman tai muiden maankäytöllisten tarpeiden kautta.  

Metsänhoitotyötä tehdään vuonna 2021 Veikkolassa, Vesarontiellä, Hyötyvirran alueella, Vahteronmäessä, Utumäellä ja Niinistössä voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaisesti. 

Ajankohtaiset kaavoituskohteet 2021 

Rantarakentamista ohjaavat rantaosayleiskaavat Kymijoen pohjoisosissa sekä Vekarajärvi-Pesäntäjärven alueella jatkuvat. Lisäksi aloitetaan rantayleiskaavojen päivityksiä. Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava, Miehonkankaan sekä Kullasvaara –Tykkimäki osayleiskaavatyöt saatetaan loppuun. 

Vuonna 2021 matkailu- ja virkistyspalveluita varten päivitetään Käyrälammen alueen asemakaava ja Voikkaalla Virtakiven sataman alueen kaavaa. Myös asumiseen kaavoitetaan uutta mm. Valkealaan Lautaron alueelle ja Kouvolan Loikalanpellolle, Haanojalle ja Öljymäelle. Lisäksi on useita kaavoituskohteita, joissa mahdollisestaan nykyistä monipuolisempi maankäyttö, kuten Kouvola-talon ja Kaunisnurmen palvelutalon alue. 

Maankäytön toteuttamisohjelman mukaiset, jo aloitetut asemakaavoituskohteet; Viitakumpu, Nurmiranta ja Peippolanpelto, Kaaritie, Kullasvaara III saatetaan loppuun. Kaavojen ajantasaistamista jatketaan kaikissa taajamissa. 

Kymenlaakson maakuntakaava ohjaa maankäyttöä koko maakunnan tasolla. Vuoteen 2040 tähtäävän laaja-alainen maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2020. Se kumosi voimaan tulleessaan kaikki kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset. 

Tonttivaihtoehtoja laidasta laitaan 

Yritystonttien osalta Kouvolassa tarjotaan tänä vuonna tontteja erityisesti kaupallisten palveluiden (aseman seutu, Korjala, Tervaskangas), logistiikan (Tehola) ja pienteollisuuden (Jokela ja Voikkaa) tarpeisiin.  

Kiinnostavia pientalotontteja on tarjolla Kuusankoskella Itä-Naukiossa, Kantokujalla ja Talvirannassa, Jaalan kirkonkylällä, Elimäen Kisalaaksossa, Korian Pioneeripuistossa ja Marttilassa, Valkealan Kukkuranmäellä ja Lautarossa sekä Pukintiellä Anjalassa. Kouvolan keskustaajamassa tontteja omakotirakentamiseen löytyy mm. Haanojanpihalla, Kalalammella ja Vatajanpuistossa. 

Lisäksi tarjolla on kerrostalotontteja Halkotorilla, Kiskoraitilla ja Marjoniementiellä. 

Julkaisu ilmaisjakeluna koteihin 

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2021 -julkaisuun ja siinä esiteltyihin kohteisiin voi tutustua tarkemmin verkko-osoitteessa www.kouvola.fi/kaavoituskatsausJulkaisu jaetaan kotitalouksiin viikolla 12 PK-lehden välissä. Sen voi noutaa myös kaupungintalon infopisteestä sekä Kouvolan kirjastoista. Julkaisu jaetaan tiedoksi Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille sekä merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille. 

Lisätietoja 

Tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kouvola.fi.