Kouvolalle ensimmäiset asuntopoliittiset linjaukset

Kouvolalle on laadittu asuntopoliittiset linjaukset, joiden mukaan luodaan tulevaisuuden tarpeita vastaavat asuinalueet sekä rakennetaan kaupunkikonsernin oma asuntotarjonta. Tavoitteena on rakentaa monipuoliset ja kansainvälisesti kilpailukykyiset asuinympäristöt eri kohderyhmille. Monipuolinen Kouvola voi tarjota kolme erilaista asumisen tulevaisuuskuvaa. Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee asuntopoliittisia linjauksia kokouksessaan 17.1.2022.

Ensimmäinen asuntopoliittinen linjausasiakirja on laadittu vuonna 2021 ohjaamaan maankäyttöä ja asuntotuotantoa. Linjauksissa on tunnistettu kolme tulevaisuuskuvaa kehittämisvyöhykkeittäin: 1) Keskustamainen asuminen, 2) Kehysalue – vetovoimaiset ja luonnonläheiset taajamat, ja 3) Maaseutu ja sen kylät. Asuntopoliittiset linjaukset antavat suunnan, kuinka nämä toteutetaan maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen, rakentamisen ja asuntotuotannon avulla.

Keskustamaisen asumisen alue tekee Kouvolasta kaupungin, sillä se luo paikkoja yhteiseen kokoontumiseen, viihtymiseen sekä asumiseen palveluiden keskellä.  Yhdessä kaupungin vuokra-asuntoyhtiön kanssa tuotetaan vuokra-asuntoja laadukkaasti sinne, missä se vastaa asukkaiden tarvetta ja muuttohalukkaiden kysyntää.

Kouvolan kehysalue on muuttolukujen nojalla selkeästi pitovoimaisin alueemme luonnonläheisine ja vetovoimaisine taajamineen. Valtakunnallisesti kaupunkien kehysalueet saavat tällä hetkellä aiempaa enemmän muuttovirtoja. Korona on vaikuttanut etätyön lisääntymisen kautta väljemmän asumisen kysyntään kaupunkien kehysalueilla verrattuna 2010-luvun yleiseen kehitykseen. Kouvolassakin muuttotappio on alkanut huveta korona-aikana.

Maaseutu ja sen kylät ovat myös erityisten kohderyhmien kiinnostuksen kohteena hiljaisten signaalien mukaan. Maaseutumme sen kylineen on kiinnostuneille hyvä mahdollinen sijoituskohde Kouvolassa.  

Kouvolan asuinympäristöt osana kansallista ja kansainvälistä kehitystä

Lähtökohtana kehittämisvyöhykkeissä on Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksiin perustuva alueellinen vyöhykejako, joka muuttuu ajassa toteutuneen kehityksen mukaisesti. Nämä kansallisen luokituksen mukaiset alueet on linjattu asuntomarkkinoiden yleisiin kehitystrendeihin. Linjaukset perustuvat SYKE:n vyöhyke-erotteluun, mikä antaa objektiivisen lähtökohdan asuinympäristöjen tarkastelulle.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Laura Hassin mukaan Kouvolan asuntopolitiikkaa ei voi verrata niiden kaupunkien kanssa, joissa väestö kasvaa. Kuntaliitto näkee, että Kouvola on löytänyt tavan linjata asuntopolitiikkaa määrällisen asuntotuotantotavoitteen sijaan asuinympäristöjen kautta. Hassin mukaan tämä toimii hyvin, on uskottavaa ja luo optimistisen tulevaisuuskuvan Kouvolasta asumisympäristöinä.

Kouvolassa halutaan asua lähellä luontoa

Kuntalaisille suunnatun kyselyn mukaan luonnon läheisyys on merkittävin asuinpaikan valintaan vaikuttava tekijä tulevaisuudessa. Sen jälkeen korostuvat peruspalvelut kuten kauppa ja apteekki. Myös vesistön läheisyys ja vastaajan juurtuminen tiettyyn paikkaan tulevat esille merkittävänä tulevaisuuden toiveena. Työpaikan läheisyys sen sijaan menettää kyselyn mukaan merkitystään tulevaisuudessa.

Lisätiedot:

Katariina Valtonen, kehittämispäällikkö, 020 615 7033
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun