Kouvolalle 3,3 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

rahaa kuvituskuva

Valtioneuvosto myönsi torstaina 19. marraskuuta vuoden 2020 harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset. Valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 149 kuntaa, joista 66 kuntaa saa tukea yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimia, joihin kunnan on syytä varautua korotuksesta riippumatta.

─ Kouvolan hakemus tehtiin elokuussa ja siinä tuotiin esiin mm. koronan vaikutukset ja verotulojen alenema sekä Kymsoten ja kaupungin yleisesti haastava taloudellinen tilanne. Lisäksi hakemuksessa korostettiin, että Kouvola on jo toteuttanut monia säästötoimenpiteitä taloudellisen tilan korjaamiseksi, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Kouvolan hakemuksessa haettu summa oli alun perin 4 miljoonaa euroa. Korotusta myönnettiin 3,3 miljoonaa euroa, eli 40 euroa asukasta kohden. Kouvola oli tuensaajista suurin kaupunki asukasluvulla mitattuna ja sen saama tukisumma oli myönnetyistä suurin yhdessä Lappeenrannan kanssa, jolle myönnettiin saman suuruinen 3,3 miljoonan euron korotus.

─ Olemme todella tyytyväisiä myönnetystä lisätuesta. Hakemuksen tekoon panostaminen selvästi kannatti. Tämä kannustaa edelleen jatkamaan talouden tasapainottamista, jotta saadaan kaupungin talous vakaalle pohjalle. Valtion tukitoimenpiteiden ohella Kouvolan kaupunki on tehnyt paljon työtä talouden tasapainottamiseksi ja vaikutus näkyy myös tämän vuoden positiivisessa tuloksessa. Jo nyt on selvää, että kaupungin tämän vuoden tulos tulee olemaan selvästi yli 20 miljoonaa euroa positiivinen, kertoo Kunnas.

Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä.

Lue Valtiovarainministeriön tiedote

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun