Kouvolalle 1,35 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

rahaa kuvituskuva

Valtioneuvosto myönsi torstaina 17. marraskuuta vuoden 2022 harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset. Valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 59 kuntaa ja haettu summa oli yhteensä noin 70,1 miljoonaa euroa. Yhteensä tukea myönnettiin 15 kunnalle 10 miljoona euroa.

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet.

─ Tuen myöntäminen perustuu kokonaisarviointiin. Kouvolan hakemuksessa tuotiin esiin mm. Kymsoten suunniteltua nopeammin kasvaneet kustannukset ja alijäämä, poikkeusoloista aiheutuneet tulojen menetykset ja menojen lisäykset sekä kaupungin yleisesti haastava taloudellinen tilanne. Lisäksi hakemuksessa korostettiin, että Kouvola on jo toteuttanut monia säästötoimenpiteitä taloudellisen tilan korjaamiseksi, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Valintaperusteissa keskityttiin tarkastelemaan kunnan hakemuksessaan ilmoittamia tietoa erityisesti vuoden 2022 talouden kehittymisestä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja näiden tekijöiden merkitystä kunnan talouteen. Kouvolan hakemuksessa haettu summa oli alun perin 3,0 miljoonaa euroa. Korotusta myönnettiin 1,35 miljoonaa euroa, eli 17 euroa asukasta kohden. Kouvola oli tuensaajista suurin kaupunki asukasluvulla mitattuna ja sen saama tukisumma oli myönnetyistä toiseksi suurin Mikkelin jälkeen, jolle myönnettiin 1,6 miljoonan euron korotus.

─ Olemme todella tyytyväisiä myönnetystä lisätuesta. Hakemuksen tekoon panostaminen selvästi kannatti. Tämä kannustaa edelleen jatkamaan talouden tasapainottamista, jotta saadaan kaupungin talous vakaalle pohjalle, kertoo Kunnas.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Suunnitelma tuli liittää hakemukseen.

Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimia, joihin kunnan on syytä varautua korotuksesta riippumatta. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista lisäystä kunnan omassa päätäntävallassa oleviin menoihin. Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä. Valtionosuudet ovat kaupungille yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen.

Lue Valtiovarainministeriön tiedote

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun