Kouvolalle 1,25 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

kaupungintalo talvella

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen vuoden 2023 harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista. Valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 56 kuntaa ja haettu summa oli yhteensä 71,7 miljoonaa euroa. Yhteensä tukea myönnettiin 29 kunnalle 10 miljoona euroa.

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet.

─ Tuen myöntäminen perustuu kokonaisarviointiin. Kouvolan hakemuksessa tuotiin esiin mm. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksien aiheuttama alijäämä sekä siitä johtuvan tulevan valtionosuusrahoituksen väheneminen, kaupungin toimintaympäristön muutos sekä kaupungin yleisesti haastava taloudellinen tilanne. Lisäksi hakemuksessa korostettiin, että Kouvola on jo toteuttanut monia säästötoimenpiteitä taloudellisen tilan korjaamiseksi, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen tarvearviointi on perustunut pääosin kunnan hakemuksesta ja tilinpäätöksistä saataviin tietoihin kunnan taloudellisesta tilasta. Lisäksi arvioinnissa on huomioitu paikallisina erityisolosuhteina hakemuksista ilmenevät tilapäiset taloudellisesti merkittävät muutokset, jotka kohdistuvat erityisesti vuodelle 2023.

─ Olemme todella tyytyväisiä ja kiitollisia myönnetystä lisätuesta. Hakemuksen tekoon panostaminen selvästi kannatti. Kouvolalle myönnetty korotus on koko joukon suurin. Tämä kannustaa edelleen jatkamaan talouden tasapainottamista, jotta saadaan kaupungin talous vakaalle pohjalle, kertoo Kunnas.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Suunnitelma tuli liittää hakemukseen. Korotuksen myöntämiselle ja käytölle voidaan asettaa myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimia, joihin kunnan on syytä varautua korotuksesta riippumatta. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista lisäystä kunnan omassa päätäntävallassa oleviin menoihin. Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä.

Lue Valtiovarainministeriön tiedote

Lisätietoja:

talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun