Kouvola tutkii imagoaan

Asu Kouvolassa, näköisesi paikassa

Kouvola toistaa imagotutkimuksen, jolla selvitetään kaupungin vahvuuksia asuinpaikkana ja matkailukohteena ulkopaikkakuntalaisten sekä kouvolalaisten näkökulmasta.

Imagokyselyn avulla tarkastellaan kesällä 2019 järjestettyjen Asuntomessujen vaikutuksia Kouvolan tunnettuuteen ja imagon kehittymiseen. Lisäksi tavoitteena on tuottaa taustatietoa osaavan työvoiman ja opiskelijoiden houkutteluun liittyvien toimenpiteiden valmisteluun. Tutkimustuloksia verrataan vuoden 2016 havaintoihin, jolloin Kouvola tutki imagoaan ensimmäisen kerran.

Kotikaupungin identiteetti

Imagotutkimuksella selvitetään Kouvolan sisäistä identiteettiä alueen asukkaiden keskuudessa ja mistä asioista se imagoväittämien perusteella muodostuu. Myös erot asukkaiden kokemuksissa ja ulkopaikkakuntalaisten mielikuvissa ovat kiinnostavaa tietoa. Sisäisen identiteetin ja ulkoisen mielikuvatutkimuksen avulla Kouvolan kaupunki saa tutkitun ja jäsennetyn kuvan kaupungin merkityksellisistä ja positiivista puolista.

Kouvolalaisten toivotaan osallistuvan nettikyselyyn aktiivisesti. Owal Group Oy toteuttaa imagotutkimuksen kyselytutkimuksen ja media-analyysin yhdistelmänä. Mielipiteet kerätään sähköisellä nettikyselyllä joulu-tammikuussa 2019-2020. Tutkimus valmistuu tammikuun lopulla, jolloin tuloksista tiedotetaan.

Vetovoimaisuus asuinpaikkana ja Asuntomessujen vaikutukset imagoon

Tutkimuksen avulla selvitetään Kouvolan vetovoimaisuutta asuinpaikkana ja tärkeimpiä asumiseen liittyviä vetovoimatekijöitä. Tutkimus ottaa kantaa ovatko nämä ominaisuudet kouvolalaisten mielestä läsnä Kouvolassa. Imagotutkimus kertoo, millaisia vaikutuksia viime kesäisillä Asuntomessuilla on ollut sekä Kouvola-tietoisuuteen että kaupungin imagoon. Tuloksista saadaan informaatiota millaisia teemoja toimituksellisessa ja sosiaalisessa mediassa nousee esille Kouvolasta puhuttaessa.

Analysoitua tietoa Kouvolan markkinoinnin kehittämiseen

Kouvolan kaupunkimarkkinointia on uudistettu vuoden 2019 aikana. Uuden toimintamallin mukaisesti kehittämisyhtiö Kouvola Innovationin Live & VisitKouvola on käynnistänyt asumisen markkinoinnin. Kouvolalaiset yritykset ovat viestittäneet osaajapulasta kasvun esteenä, mihin reagoidaan aloittamalla osaajien houkuttelu Kouvolaan.

Osallistu kyselyyn!

Lisätietoja:
Kirsi Vainio
kehittämispäällikkö
Live & VisitKouvola
Kouvola Innovation Oy
puh. 020 615 5885

Anne Käki
yhteyspäällikkö
Kouvolan kaupunki
p. 020 615 8173

Sivun alkuun