Kouvola tekee verkkopalveluistaan saavutettavia

Tänään ovat astuneet voimaan digipalvelulain määrittelemät julkisten verkkosivujen saavutettavuusvaatimukset, joilla varmistetaan julkisten verkkopalveluiden esteetön käyttö kaikille kansalaisille.

Kouvolassa on tehty työtä sen eteen, että vaatimukset kaupungin verkkosivujen osalta täyttyisivät, mutta paljon työtä on vielä myös jäljellä. Parhaillaan kaupungin verkkosivujen saavutettavuutta tarkistetaan ulkopuolisen toimijan auditoinnilla.  Samalla henkilöstön saavutettavuusosaamista ja -ymmärrystä lisätään erilaisten koulutusten kautta.

Ulkopuoliseksi yhteistyökumppaniksi saavutettavuustyöhön Kouvolan kaupunki on valinnut Eficode Oy:n. Sopimus on arvoltaan 110.000€ ja on voimassa 28.2.2021 saakka, minkä jälkeen sitä on mahdollisuus jatkaa vuodella. Eficode edustaa osaamisellaan ja resursseillaan valtakunnan kärkiosaajia.  

─ Yleisesti saavutettavuudessa ajatellaan kohderyhmänä näkö- ja kuulovammaisia, mutta meillä on myös paljon muita ryhmiä joiden tarpeet tulee huomioida. Tällaisia voivat olla esimerkiksi henkilöt joilla on luki- ja hahmottamishäiriöitä, värisokeutta tai jotka eivät äidinkielenään puhu suomea. Myös juuri lukemaan opettelevat lapset voidaan tässä mielessä ajatella erityisryhmäksi.

─ Olennaista on, että saavutettavuuden lisääminen palvelee kaikkia kouvolalaisia: saavutettavia verkkopalveluita on kaikkien kuntalaisten helppo käyttää ja niiden sisältö palvelee tasavertaisesti kaikkia käyttäjiä edistäen samalla myös hallinnon läpinäkyvyyttä, kuntalaisten osallistumista ja demokratiaa, kertoo Kouvolan kaupungilla saavutettavuushankkeen projektivastaavana toimiva Marika Terä.

Kouvolan kaupungin verkkosivuilta löytyvät digilain vaatimusten mukaiset saavutettavuusselosteet, joissa kerrotaan sivustojen tämän hetkinen saavutettavuuden tilanne. Selosteisiin vievät linkit löytyvät pääsääntöisesti sivustojen etusivujen alareunasta. Selosteista löytyvät palautekanavat ja ohjeet mahdollisen palautteen antamiseen.

Suomessa saavutettavuuden valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintavirasto.

Lisätietoa ja opastusta saavutettavuudesta: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

Lisätietoja:
Marika Terä
projektivastaava
puh. 020 615 7062, marika.tera(at)kouvola.fi

Sivun alkuun