Kouvola saa osan vuoden 2019 verotuloistaan vasta ensi vuonna

Työnantajien on pitänyt 1.1.2019 alkaen ilmoittaa työntekijöille maksamansa ansiotulot kansalliseen tulorekisteriin. Tietojen ilmoittamisessa on ollut teknisiä ongelmia. Ne vaikuttavat myös kuntien talouteen: suomalaisille kunnille maksetaan verotuloja tänä vuonna yhteensä 400 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän. Kouvolan kaupunki saa verotuloja tämän hetkisen arvion mukaan 7 miljoonaa euroa talousarvioon merkittyä vähemmän. Valtio maksaa tältä vuodelta uupumaan jäävät verotulot kunnille ensi vuonna.

Kouvolan kaupunki saa verotuloja tänä vuonna ennakoitua vähemmän. Tällä hetkellä vajeeksi näyttää muodostuvan 7 miljoonaa euroa. Verotulojen kertymävaje johtuu uuden kansallisen tuloverorekisterin teknisistä ongelmista ja koskettaa kaikkia suomalaisia kuntia.

– Valtio maksaa kunnille tältä vuodelta puuttumaan jäävät verotulot ensi vuonna. Kouvolan kaupunki siis saa vuoden 2019 verotulonsa, mutta viiveellä, Kouvolan kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas sanoo.
Kaupungin muutettu talousarvio tälle vuodelle on -11,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kun otetaan huomioon tulorekisteri-ilmoittamisen teknisistä ongelmista aiheutuva verotulojen alenema sekä tiedossa olevat menojen ylitykset, alijäämäennuste vuodelle 2019 on yli 20 miljoonaa euroa.

– Kustannusten hallinta on osa kunnan tavanomaista toimintaa. Taloudellisia säästöjä on haettu erityisen aktiivisesti viime syksystä lähtien. Vuoden 2019 talousarvioon sisältyvien säästöjen lisäksi pyrimme elokuun loppuun mennessä löytämään käyttömenoista 2,4 miljoonan euroa leikattavaa.

– Tulevat suuremmat kustannussäästöt edellyttävät rakenteellisia muutoksia, joihin saadaan eväitä syksyllä valmistuvista palveluverkkoselvityksistä.

Lisätiedot:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi
Kouvolan apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi

Lue lisää:
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/kuntaliitto-laski-kunnallisveron-kertymaennustetta-400-miljoonalla-eurolla

Sivun alkuun