Kouvola RRT:n uutiskirje: Terminaali rakennettu kestävän infran periaatteita noudattaen

Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali on lähes valmis.

Vastuulliset logistiikkaratkaisut ovat yhä tärkeämpiä myös yrityksille. Kouvola RRT luo mahdollisuuksia logistiikan hiilijalanjäljen pienentämiseen ja yritysten vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen.

Kouvola RRT-hankkeessa on noudatettu kestävän infrarakentamisen periaatteita. Kestävyys näkyy muun muassa materiaalivalinnoissa, joissa on hyödynnetty kierrätettyä betoni- ja asfalttimursketta. Lähes kaikki tarvittu kiviaines on saatu rakennuspaikalta, mikä on minimoinut rakentamisen aikaiset kuljetusmatkat.

Kestävillä ratkaisuilla on saatu merkittäviä säästöjä rakentamisen aikaisiin päästöihin sekä materiaali-, jäte- ja kuljetuskustannuksiin. Ratkaisut ovat osaltaan mahdollistaneet hankkeen toteuttamisen alkuperäistä kustannusarviota edullisemmin.

Tuore, kestävän rakentamisen näkökulmaan keskittyvä Kouvola RRT:n uutiskirje syventää aihetta. Lue uutiskirje: Kouvola RRT uutiskirje marraskuu 2022

Vihreä logistiikka edellyttää tehokasta infraa

Vihreä logistiikka on Kouvolan kaupungille tärkeä strateginen painopiste. Kouvola RRT -terminaalihanke vahvistaa vihreän logistiikan edellytyksiä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.Myös valtion ja EU:n tasolla tähdätään tavaraliikenteen hiilidioksidipäästöjen merkittävään vähentämiseen. EU:n tavoitteisiin kuuluu siirtää pitkän matkan tavarakuljetuksia maanteiltä muihin kuljetusmuotoihin. Pyrkimyksenä on, että vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia tavarakuljetuksista on siirretty pois kumipyöriltä ja vuoteen 2050 mennessä jo puolet.

Suomen ensimmäinen kuivasatama sijaitsee Teholan logistiikka-alueella, jonne pääsee helposti päätieverkolta. Terminaalin rakentaminen on loppusuoralla ja logistiikka-alueen yritystontit ovat varattavissa. Terminaali otetaan käyttöön ensi vuoden alussa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tero Valtonen
+358 40 7110 886, tero.valtonen@kouvola.fi

Kouvola RRT verkossa
kouvola.fi/rrt
facebook.com/KouvolaRRT
YouTube

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT (Rail and Road Terminal) -hanke on osa Kouvolan logistiikka-alan ja terminaalitoimintojen kehittämistä. RRT on Suomen ainoa Euroopan TEN-T-ydinverkolle sijoittuva rautatie- ja maantieterminaali, ja sen palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. Moderni ja monipuolinen, eri kuljetusmuotoja yhdistävä terminaali palvelee tasapuolisesti kasvavan kotimaisen ja kansainvälisen konttiliikenteen tarpeita. Kouvola RRT vastaa EU:n määrittämiin tarpeisiin ilmastorasituksen pienentämiseksi. Koko RRT-alueen rakentamisen ja suunnittelun pinta-ala on 170 hehtaaria. Vuonna 2023 valmistuvan intermodaaliterminaalin pinta-ala radan pohjoispuolella on 42 hehtaaria. Hankkeen ensimmäisen vaiheen, eli intermodaaliterminaalialueen, kustannukset ovat noin 40 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 9 miljoonaa euroa ja valtion osuus 4,4 miljoonaa euroa.

Sivun alkuun