Kouvola RRT:n rakentaminen etenee aikataulussa – katso video!

Kouvolan RR-terminaalin rakenntaminen Kullasvaaraan on käynnissä.

Kouvolan Kullasvaarassa käynnissä olevan intermodaaliterminaalin (Kouvola RRT) rakentaminen on edennyt hyvin. Terminaali yhdistää maa- ja raideliikenteen kuljetukset. Radan viereen rakennetaan parhaillaan pohjia konttien käsittelykentälle, joilla voidaan käsitellä jopa yli kilometrin pituisia konttijunia kokonaisina.

– Tämän vuoden tammikuussa alkanut louhintaurakka on edennyt suunnitellusti. Marraskuun puoliväliin mennessä olemme louhineet pääosan terminaalialueen länsipäässä olleesta kalliomäestä. Siitä saatu louhe on hyödynnetty painopengerrakenteena terminaalialueen itäosan peltoalueella. Marras-joulukuussa tehdään vielä kallioseinämän pultituksia, kentän tasausta sekä aitaustöitä, kertoo rakennuttamisesta vastaavan Rambollin projektipäällikkö Matti Tossavainen.

Irrotettu kalliomäärä on noin 630 000 kuutiota kiintokalliota, josta terminaalikentän louhepenkereeseen ja painopenkereihin on saatu noin miljoona kuutiota louhetta. Tulevan talven ja kevään aikana tehdään Tykkimäentien ja Kultasuontien uusia katulinjoja.

– Poistamme parhaillaan pintamaita Tykkimäentien päässä, mutta kunnolla katutyöt saadaan käyntiin, kun loputkin urakka-alueella olevasta 110 kV:n ilmajohdosta saadaan purettua marraskuun lopussa, Tossavainen jatkaa.

Tavoite on, että Tykkimäentien ja Kultasuontien uudet linjaukset on tehty kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

RRT-terminaalille olisi tarvetta jo nyt

Jo nyt olisi tarvetta RR-terminaaliin rakentuville pitkille lastausraiteille, jotka otetaan käyttöön loppuvuodesta 2022. Kouvolassa on nyt kysyntää etenkin yritysalueille, jonne on raideyhteys.

Kouvola Innovation uutisoi vastikään uusista vuokrasopimuksista neljän eri logistiikkayrityksen kanssa. Kouvolan Yritystilat Oy:n oma terminaalirakennus tuli samalla vuokrattua täyteen. Kinnon mukaan Kouvolan Yritystilat on jo varautunut rakentamaan uuden 5000 neliömetrin varastohallin nykyiselle konttiterminaalialueelle.

Kouvola investoi maltillisesti verrattuna muuhun Suomeen

RRT-alue on elinvoimainvestointi, jolla Kouvola varautuu tavaraliikenteen kasvuun sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tavarakuljetuksissa. Kouvolan kaupungin osuus RR-terminaalin kokonaiskuluista on noin 28 miljoonaa euroa. Se jakautuu seitsemälle vuodelle. Hankkeelle on saatu EU:n rahoitusta yhdeksän miljoonaa euroa. Suomen valtio osallistuu hankkeeseen 4,4 miljoonalla eurolla.

Investoinnit luovat mahdollisuuksia elinvoiman kasvulle. Kouvolan kaupunki on investoinut viime vuosina maltillisesti. Investointien määrä per asukas on selvästi vähemmän kuin Suomessa keskimäärin.

RRT -hankkeen osuus kaupungin investoinneista vuosina 2015-2022:

RRT hankkeen osuus kaupungin investoinneista vuosina 2015-2022..
RRT hankkeen osuus kaupungin kokonaisinvestoinneista.

Katso video: Näin Kouvola RRT:n rakentaminen eteni vuoden 2019 aikana

Lisätiedot:

Hankkeen johto
Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva
Kouvolan kaupunki
p. 040 489 9215
petteri.portaankorva(a)kouvola.fi

Rakentaminen
Projektipäällikkö Matti Tossavainen
Ramboll CM Oy
p. 050 414 1961
matti.tossavainen(a)ramboll.fi

www.kouvola.fi/rrt
facebook.com/RailgateFinlandRRT

Kouvola RRT vahvistaa Kouvolan asemaa raidelogistiikan keskittymänä. Suomen ainoan Euroopan TEN-T ydinverkolle sijoittuvan Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. Kullasvaaraan rakentuvassa RR-terminaalissa voidaan käsitellä yli kilometrin pituisia junia kokonaisina. Operointi pitkillä junilla mahdollista vain Kaakkois-Suomessa. Hanke toteuttaa kaupunkistrategian keskeistä tavoitetta vahvistaa logistiikka-alan kasvua. Kaupunki luo yrittäjille ja uusille toimijoille puitteita ja mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa logistiikan alalla.