Kouvola on aktiivisten kaupunki – Viestintä- ja markkinointiohjelma kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina

Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointiohjelma 2021–2025 linjaa kaupungin toimenpiteiden suuntaa tulevina vuosina. Kouvolan uudeksi ydinviestiksi esitetään sanaparia Aktiivisten kaupunki. Kyseessä ei ole markkinointislogan, vaan perusta, jonka ympärille yksittäiset teot ja viestit rakentuvat. Aktiivisten kaupunki on se mielikuva, jonka halutaan jäävän mieleen Kouvolasta.

Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointiohjelma 2021–2025 on yksi Kouvolan kaupunkistrategiaa toteuttavista ohjelmista, ja koskee kaikkia kaupungin toimialoja. Viestintä- ja markkinointiohjelma ohjaa kaikkea kaupungin markkinointia ja viestintää niin, että ne tukevat Kouvolan kaupunkistrategiaa ja sen tavoitteiden toteutumista. Kaupunginhallitus käsittelee ohjelmaa maanantaina 31.8.

Viestintä- ja markkinointiohjelma määrittää markkinoinnin ja viestinnän tavoitteet sekä linjaukset, niiden hyödyntämisen arjessa ja toiminnan seuraamiseen käytetyt mittarit. Kouvolan uudeksi ydinviestiksi määritetään Aktiivisten kaupunki. Kyseessä on lähtökohta, josta käsin Kouvola ja sen asukkaat puhuvat kaupungista ja itsestään. Ydinviesti ei ole markkinointislogan, vaan perusta, jonka ympärille rakennetaan yksittäiset teot ja viestit. Aktiivisten kaupunki on se mielikuva, jonka halutaan jäävän mieleen Kouvolasta.

Viestintä- ja markkinointiohjelman tärkeimpinä tavoitteina on parantaa Kouvola-mielikuvaa ja tunnettuutta sekä edistää kaupungin kasvua, jota mitataan muun muassa asukasmäärän kehityksellä. Lisäksi tavoitteena ovat esimerkiksi kommunikaatiokyvykkyyden lisääminen kaupungin organisaatiossa ja yhden, systemaattisesti hyödynnettävän ydinviestin käyttöönotto.

Viestintä- ja markkinointiohjelma on laadittu keväällä 2020. Työskentelyssä ovat olleet mukana niin kaupungin johto, asiantuntijoita kuin poliittisia päättäjiäkin. Kaupungin kumppanina prosessissa toimi viestintätoimisto Ellun Kanat.

Viestintä- ja markkinointiohjelmasta kerrotaan lisää asukastiedotuslehdessä 2/2020, jossa aktiiviset kouvolalaiset kertovat, miten kokevat kotikaupunkinsa ja millaista Kouvolassa on elää. Kaupunkilaisten näkyvyys Kouvolan viestinnässä ja markkinoinnissa tulee muutoinkin kasvamaan eri tavoin tulevan syksyn ja talven kuluessa. Suunnitelmissa on myös, että toukokuussa 2021 kaupunki organisoi yhdessä yhdistysten kanssa Aktiivisten kaupunki -tapahtuman, joka näkyy eri puolilla Kouvolaa. Kaupunkiorganisaation sisäisenä toimenpiteenä järjestetään viestintäkoulutusta.

Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Minna Seppä, Kouvolan kaupunki, puh. 02061 59284, minna.seppa(a)kouvola.fi

markkinoinnin ja matkailun kehittämispäällikkö Kirsi Vainio, Kouvola Innovation Oy, puh. 020 615 5885, kirsi.vainio(a)kinno.fi

Sivun alkuun