Kouvola mukana suurten kaupunkien C21-verkostossa

Suurten kaupunkien C21-verkoston tapaamisessa Lahdessa 25.2.2020 on esillä kuntien talouskehitys ja kevään työmarkkinatilanne sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tilannekatsaus. Lisäksi keskustellaan kuntien edunvalvonnasta ja tulevaisuuden muutostekijöistä.

Helmikuussa 2020 julkaistujen tilinpäätösten ennakkotietojen (2019) valossa kuntatalouden tilanne näyttää koko maassa synkältä ja kuntakenttä on voimakkaasti jakautumassa. Kuntatalouden tilannetta haastavat myös hallitusohjelman tehtävien ja velvoitteiden laajentamiseen sekä lisäämiseen liittyvien toimien toteutus (mm. hoitajamitoitus). Myös kevään 2020 aikana käytävät kunta-alan työmarkkinaneuvottelut käydään poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa. Neuvottelut käynnistyivät virallisesti 14.1.2020. Nykyiset kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset päättyvät maaliskuun 2020 lopussa.

Kuntien taloudellista tilannetta ja pitkän aikavälin kehitystä on vastikään arvioitu valtiovarainministeriön 13.2.2020 julkaisemassa Kuntien tilannekuva 2020-raportissa. Tilannekuvatyö pohjautuu hallitusohjelmaan ja raportissa tarkastellaan kuntien viime vuosien kehitystä ja kehitysnäkymiä erityisesti väestönkehityksen ja kuntatalouden sekä peruspalveluiden, työllisyyden ja elinvoiman näkökulmasta.

Lisätietoa suurten kaupunkien C21-verkostosta

Sivun alkuun