Kouvola hakee ESR-rahoitusta Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeelle

Kouvolan kaupunki valmistautuu vuonna 2025 toteutuvaan TE-palveluiden muutokseen. Tulevaisuuden toimintamalleja halutaan rakentaa yhdessä Kymenlaakson muiden toimijoiden kanssa. Hankkeelle odotetaan rahoituspäätöstä vuoden loppuun mennessä.

Kouvolan kaupunki haluaa rakentaa valtakunnallisen TE-palvelujen uudistuksen edellyttämiä palvelumalleja yhdessä Kymenlaakson muiden toimijoiden kanssa. Euroopan sosiaalirahastolta (ESR)  Vaikuttavat työllisyyspolut -hankekokonaisuudelle elokuussa haettu rahoitus on noin 850 000 euroa. Rahoitusta haetaan ajalle 1.1.2023-30.6.2025. Kaupunki odottaa saavansa rahoituspäätöksen asiasta vuoden loppuun mennessä. Hakemuksessa on päähakijana kaupunki ja osatoteuttajina elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation sekä Eduko. Yhteistyökumppaneina ovat Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Kymsote sekä eteläisen Kymenlaakson kunnat.

Hankkeessa on neljä isoa tavoitekokonaisuutta: työvoiman osaamisen kehittäminen, elinvoiman ja työn tarjonnan kasvattaminen, pitkäaikaisen työttömyyden ennaltaehkäisy ja hoito sekä työllisyyden hoidon palveluekosysteemin rakentaminen. Näihin pyritään hankkeen viidellä osatoteutuksella, joissa vastuuta jaetaan kaupungin, Kouvola Innovationin ja Edukon kesken.

Projektin toimenpiteillä pyritään seuraaviin muutoksiin:

  • Työllisyys paranee Kouvolassa ja Kymenlaaksossa. Vuoteen 2032 mennessä Kouvolan työttömyysaste laskee nykyisestä 11,4 %:sta 7 %:iin, työllisyysaste kohoaa nykyisestä 67,4 %:sta 75 %:iin, työpaikkaomavaraisuus nousee nykyisestä 96,3 %:sta 100 %:iin ja työmarkkinatuen kuntaosuus laskee nykyisestä 102,67 €:sta/asukas 90 €:oon/asukas. Tämä edellyttää pitkäaikaistyöttömyyden voimakasta vähenemistä.
  • Alueella asuvien henkilöiden ja yritysten tietoisuus työvoima- ja osaamisen kehittämisen palveluista kasvaa sekä yhteistyö eri palveluntuottajien välillä tiivistyy. Asiakkaiden palvelupolku helpottuu merkittävästi, kun he voivat lähestyä yksi luukku -periaatteella toimivaa palvelupistettä, jonka kautta he voivat saavuttaa samanaikaisesti tarvitsemansa palvelut. Asiakastyytyväisyys mittausten avulla voidaan todentaa uuden toimintamallin toimivuutta.
  • Pitkällä aikavälillä työllisyyden hoidon palvelut ovat sekä toiminnallisesti että kustannusten näkökulmasta tehokkaampia. Tämä voidaan mitata tuotteistamalla ko. prosesseja.
Sivun alkuun