Kouvola.fi-verkkosivut saivat kouluarvosanan 7,56

verkkosivut tietokoneella ja kännykässä

Kouvolan kaupunki kysyi kokemuksia Kouvola.fi-sivustosta 11.11. – 16.12.2019. Kyselyyn osallistui yhteensä 830 vastaajaa, joista 146 oli ulkopaikkakuntalaisia. Sivut saivat keskiarvoksi kouluarvosanan 7,56. Edellinen arviointi tehtiin vuonna 2017 ja silloin kouluarvosanaksi tuli 7,6.

Kouvolan kaupungin internet-sivuilla kysyttiin käyttäjäkokemuksia 11.11. – 16.12.2019. Kyselyyn otti osaa 830 vastaajaa, joista 83 % oli Kouvolan kaupungin asukkaita ja 13 % ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 64 % ja miehiä 36 %. Vastaajista merkittävä osa oli keski-ikäisiä tai vanhempia.

Sivuilta etsittiin eniten ajankohtaisasiaa (29 %), terveydenhoitoon liittyvää tietoa (20 %), vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan liittyvää tietoa (20 %), liikennetietoja (13 %), yhteystietoja (12 %) ja tapahtumakalenteria (11 %). Vastaajista 79 % oli löytänyt hakemansa tiedon, 11 % ei ollut löytänyt etsimäänsä tietoa. Vastaajista 10 % ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Kaikista vastaajista 5 % käy Kouvolan kaupungin verkkosivuilla päivittäin, 32 % viikoittain,

26 % kuukausittain, 32 % satunnaisesti, ja 5 % oli sivuilla ensimmäistä kertaa. Sivuille etsiydytään joko vanhasta muistista (36 %), hakupalvelun kautta (36 %) tai jonkin toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta (9 %). Vastaajista 5 % tuli sivuille kuntatiedotteiden ansiosta ja 5 % lehtijutun perusteella.

Sivusto koettiin hyödylliseksi, toiveena selkeämmät sivut

Vastaajat olivat tutkittavasta verkkosivustosta sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, että sen sivut toimivat ongelmitta, ja että sivustolla on monipuolinen tarjonta. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivustolla olevan tiedon löytämisessä on joskus vaikeuksia, että sivusto ei erityisemmin erotu edukseen, ja että sivuston selkeydessä olisi vielä parannettavaa.

Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,42 asteikolla 1–5. Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4–10) keskiarvo oli 7,56. Paikkakuntalaiset antoivat sivustosta hiukan matalampia arviointeja kuin ulkopaikkakuntalaiset.

Vastaajien avoimissa kommenteissa ja toiveissa esiintyi mm. seuraavia aiheita:

 • Enemmän asiakaslähtöisyyttä organisaatiolähtöisyyden sijaan
 • Enemmän ja näkyvämpää tiedottamista ajankohtaisista ja paikallisista asioista ja tapahtumista
 • Enemmän käyttäjäystävällisyyttä ja helppokäyttöisyyttä
 • Lisää selkeyttä sivuihin
 • Hakutoimintoon parannuksia
 • Vaikeuksia löytää etsittyjä tietoja sivuilta: asiat helpommin löydettäviksi
 • Lisää monipuolista tietosisältöä sivuille
 • Lisää vuorovaikutteisuutta ja sähköisiä palveluja sivuille
 • Parannuksia sivujen mobiilikäyttöön
 • Sivuilla käytettävä otsikointi, termistö ja kieli selkeämmäksi
 • Sivuilla olevien tietojen parempi päivittäminen
 • Sivuihin oltiin myös tyytyväisiä tällaisenaan
 • Yhteystietoja kattavammin esille ja helpommin löydettäviksi
 • Muissa kommenteissa ja kehitysehdotuksissa toivottiin mm. kuvapankkia, kansalaisten keskustelufoorumia, mahdollisuutta valita kategorioita, joita useammin käyttää ja kirjautumista sivuille.

Sivujen kehittäminen

Edellisen kerran Kouvola.fi-verkkosivujen käyttäjäkokemuksia kysyttiin loppuvuodesta 2017. Tulokset olivat tällöin osittain samansuuntaisia kuin nyt 2019. Käyttäjätyytyväisyysindeksi nousi 3,41:stä 3,42:een. Kouluarvosana laski vähän, 7,6: sta 7,56:een.

Vastaajat haluaisivat asioida kunnan kanssa verkon kautta eniten terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (44 %), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (35 %), koulujen, opistojen ja oppilaitosten kanssa (20 %), kirjaston kanssa (20 %) sekä yleisen kulttuuritoimen ja kulttuurilaitosten kanssa (19 %).

Kouvolan kaupungin verkkosivut uudistettiin 2018–2019. Uudistustyössä hyödynnettiin aikaisemman kyselyn tuloksia.

Verkkosivujen kehitystyö on jatkuvaa ja Kouvola.fi -sivujen hakutoiminto onkin jo vaihdettu toimivampaan tällä viikolla (8.1.2020). Sivuston yhteystietohakemiston kehitetään edelleen.

Käyttäjäkyselyn toteutti Suomen OnlineTutkimus Oy. Vuoden 2020 alkupuolella saadaan vielä kyselyyn osallistuneiden kuntien yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien yhteisesti saamaa vastaajapalautetta, mikä antaa laajempaa näkökulmaa ja kertoo kuntien internet-sivujen käyttäjäkunnan keskimääräiset mielipiteet, toiveet ja tarpeet koskien kunnallisten verkkopalvelujen tarjontaa.

Tutustu tutkimusraporttiin:

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvottiin kaksi Kouvola-tuotepalkintoa. Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Lisätietoa:
Tea Salonsaari
tiedottaja
020 615 8122, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun