Kouluvuosi käyntiin

Kouvolan kouluvusi on pyörähtänyt käyntiin. Peruskoulut ja lukiot aloittavat lukuvuotensa tänään, KSAO:n lukuvuosi käynnistyi jo tiistaina 6.8.

Pieni koululainen reppu selässaä.
Koulutaipaleneensa aloittaa 752 pientä ekaluokkalaista.

Koulutiensä aloittaa 752 pientä ekaluokkalaista. Kaikkiaan perusopetuksen piirissä on 7302 oppilasta. Kouvolan päivälukioissa opiskelijoita on runsaat 1200, joista lukion aloittavia noin 400. Kouvolan seudun ammattiopistossa opiskelun aloitti 476 uutta opiskelijaa. Kaikkiaan KSAO:ssa on opiskelijoita runsaat 2000.

Uusi lukiolaki voimaan

Lukiokoulutusta uudistetaan. Uusi lukiolaki tuli voimaan 1.8.2019. Uudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen. Sen tavoitteena on lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Käytännössä uudistus näkyy mm. oppiainerajat ylittävänä opiskeluna, nykyistä henkilökohtaisempana opinto-ohjauksena ja tiiviimpänä korkeakouluyhteistyönä. Yo-kokeen saa uusia rajattomasti, kurssien sijaan kerätään opintopisteitä ja opiskelijalla on oikeus erityisopetukseen.

Lisätiedot:
Kim Strömmer, opetuspalvelupäällikkö (perusopetus), puh. 020 615 7173
Timo Tiainen, koulutuspalvelupäällikkö (lukiot), puh. 020 615 8330
Timo Olli, rehtori, Kouvolan seudun ammattiopisto, puh. 020 615 8130

Sivun alkuun