Koulussa ei saa jättää ketään yksin

Kolme lasta halaa toisiaan. Yksi katsoo kameraa ja hymyilee. Taustalla kirjahyllyjä.

Korian koulun kuutosluokkalaiset Minni Laiho ja Siiri Taina tietävät, ettei ketään saa sulkea ulkopuolelle. Se on kiusaamista. Kouvolan kouluissa kitketään kiusaamista KiVa Koulu -ohjelmalla. Korian koulu on asiassa edelläkävijä.

Minni Laiho ja Siiri Taina viettävät viimeistä lukuvuotta tutussa alakoulussa, sillä ensi syksynä heitä odottaa Elimäen yläkoulu. Kumpaakin jännittää muutos, mutta siitä selviää, kun vain uskaltaa olla oma itsensä.

– Kukaan muu ei voi päättää, miltä haluat näyttää. Tärkeintä on pitää itsestäsi sellaisena kuin olet, Minni korostaa.

Siiri on kokenut koulukiusaamista kolmos- ja nelosluokan aikana, mutta hän selvisi siitä kertomalla aikuisille. Suurin apu oli samassa koulussa opiskeleva isosisko, joka puuttui kiusaamiseen puolustamalla sisartaan.

– Olen kokemuksesta oppinut, että aina jos näen jonkun olevan yksin välitunnilla, menen kysymään, onko kaikki hyvin. Ketään ei saa jättää omiin oloihinsa, Siiri sanoo.

Tytöt pohtivat myös sitä, miten koulukaverin ilkeä kommentti voi jäädä pitkäksi aikaa vaivaamaan mieltä. Sitä ei pidä jäädä miettimään yksin, vaan asiasta kannattaa puhua ystävien kanssa.

– Jotkut tässä iässä koetut asiat voivat satuttaa niin kovasti, että ne vaikuttavat itsetuntoon loppuelämän. Siksi on tärkeää puhua asiasta muille, jos kokee tulleensa kohdelluksi väärin, Minni selittää.

Alakoulun päättötodistuksen pian saavat tytöt antavat koululleen kiitettävän loppuarvosanan.

– Täällä on hyvä henki, opettajat puuttuvat kiusaamistapauksiin ja niiden selvittelyyn on oma ryhmänsä, Siiri kehuu.

Opettajille varattu työaikaa KiVa koulu -ohjelman toteuttamiseen

Kouvolan kouluissa on kitketty kiusaamista lisäämällä tuntiresursseja KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseksi. Valtakunnallisesti ainutlaatuinen satsaus näkyy oppilaiden arjessa vähentyneenä kiusaamisena. Myös koulun henkilökunnan kynnys puuttua kiusaamiseen on madaltunut.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka teki Korian koulun rehtori Sinikka Kytömäen ehdotuksesta aloitteen, että KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseksi Kouvolassa osoitettiin koulukohtainen tuntiresurssi kaveritaitojen vahvistamiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn.

– Koulujen vastuuhenkilöllä on 0,5–1,5 tuntia työaikaa viikossa ohjelman toteuttamiseen. Se on tärkeää, sillä laadukas kiusaamista ehkäisevä työ vaatii koulujen henkilökunnalta aktiivista otetta, Kytömäki korostaa.

Korian koulu on kiusaamisen vastaisen työn edelläkävijä, sillä se liittyi Turun yliopiston kehittämään KiVa Koulu -ohjelmaan jo ohjelman kehittelyvaiheessa. Vuonna 2014 koulu sai valtakunnallisen KiVa Koulu -palkinnon. Koulu on Kytömäen johdolla ollut mukana kehittämässä kiusaamisen vastaista toimintaohjelmaa koko Kouvolan alueelle.

– Olemme KiVa Koulujen resurssikoulu, eli autamme ja neuvomme uusia kouluja ohjelman toteuttamisessa. Kysymys on monipuolisesta, mutta toteutukseltaan selkeästä ohjelmasta, jossa tutkitut toimenpiteet kiusaamisen ehkäisemiseksi vaikuttavat, jos asiat tehdään ohjelman laatusuositusten mukaisesti.

Esimerkiksi ykkös- ja nelosluokilla on vuodessa kymmenen kaksoistuntia KiVa-kouluaiheesta. Ne ovat toiminnallisia oppitunteja, joissa opetellaan kaveritaitoja ja hyvän yhteishengen luomista sekä harjoitellaan tunteiden tulkintaa ja tunnistamista pelien, leikkien ja käytännön harjoitusten avulla.

Kiusaaminen on kriisi kaikille

KiVa Koulun laatusuositukset ohjaavat ammattilaisia niin ennaltaehkäisevässä työssä kuin mahdollisten kiusaamistapausten selvittelyssäkin.

– Kiusaamistapaukset ovat yleensä jatkuvaa, isomman porukan, ei vain yksittäisen oppilaan toimintaa. Se on ryhmäilmiö, jossa on kiusaajien lisäksi mukana esimerkiksi kannustajia ja mahdollistajia, Kytömäki kuvailee.

Viime vuosina kiusaaminen on laajentunut nettiin. Se ei välttämättä tapahdu koulupäivän aikana, mutta vaikutukset ulottuvat myös koulunkäyntiin. Silloin siihen puuttumisesta tulee myös koulun asia.

– Kiusatuksi tulo ja kiusaajana olo, molemmat ovat vaikeita asioita perheille ja aiheuttavat kriisin. Yleensä vanhemmat toimivat hienosti ja ottavat aktiivisesti osaa asian selvittelyyn, Kytömäki arvioi.

KiVa Koulu -ohjelmaan kuuluu myös, että koulu arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa. Oppilas- ja henkilökuntakyselyt kertovat, miten asiat ovat edistyneet.

– Meillä Kouvolassa kyselyiden tulokset kertovat, että koulujen henkilökunnan kynnys puuttua kiusaamiseen on madaltunut. Oppilaiden vastauksissa tämä näkyy niin, että kiusaamista koetaan vähemmän, Kytömäki iloitsee.

Nuorten roolit vaikuttavat yläkoulussa

Yläkoulussa kiusaamisen vastainen työ lähtee nuorten kohtaamisesta. Arvostava ja avoin suhde oppilaisiin luo perustan, johon on hyvä rakentaa myös kaveritaitoja.

Kouvolan yhteiskoulun rehtori Tarja Korhonen haluaa omalla esimerkillään edistää avointa ilmapiiriä. Siksi rehtorin huoneeseen tapaa ovi olla apposen auki. Samalla linjalla on myös KiVa Koulun vastuuopettaja, terveystietoa opettava Mirka Jokela-Määttä.

– Meillä on oltava riittävästi aikaa ja kykyä kuunnella nuoria, olla läsnä heidän elämässään, hän pohtii.

Yläkoulu on nuoren elämässä ajanjakso, jolloin murrosiän kuohunta on yleensä kiivaimmillaan. Siksi on ymmärrettävää, että koulupäiviin mahtuu monenlaisia käänteitä. Yhteiskoulussa kiusaamisen vastaista toimintaa tuetaan muun muassa yhteisillä tapahtumilla, joissa oppilaat tekevät asioita yli luokkarajojen. Tärkeitä vaikuttajia ovat tukioppilaat ja oppilaskunnan hallituksen jäsenet, jotka omalla toiminnallaan vahvistavat hyvää kouluilmapiiriä.

– Näiden ryhmien edustajat sekä kahdeksasluokkalaisten edustaja kuuluvat yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään, jossa ratkotaan koulun arjessa ilmenneitä haasteita, Jokela-Määttä toteaa.

Vanhempien tuki on tärkeää

Nuorten parissa työskentelevät opettajat tiedostavat, että tuon ikäisillä on erilaisia rooleja. Kotioloissa rauhallinen nuori voi olla koulumaailmassa melkoinen aktivaattori – hyvässä ja pahassa. Korhonen ja Jokela-Määttä toivovatkin, että samoissa porukoissa liikkuvien nuorten vanhemmat pitäisivät yhteyttä toisiinsa.

– Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää. Meiltä koululta saa tarvittaessa yhteystietoja, voimme yhdistää myös nuorten vanhempia. Koululta saa yhteystietoja vain, jos yhteystietojen omistaja antaa siihen luvan, Jokela-Määttä sanoo.

Korhonen korostaa, että kiusaamisen vastainen työ vaatii aktiivista otetta kaikilta. Heillä käytännön toimijana on KiVa-tiimi. Lisäksi Kouvolan yhteiskoulu on mukana Turun yliopiston viisivuotisessa Challenge-hankkeessa, jossa tehdään tutkimusta ja toimintamalleja haastavien kiusaamistapauksien kitkemiseksi.

Opettajat kehuvat tukioppilasverkostoa. Sen toiminta näkyy monin tavoin koulun arjessa.

– Moni kiusaamistapaus on tullut ilmi tukioppilaiden kertomana, ja akuuttia tilannetta on sen jälkeen lähdetty yhdessä selvittelemään, Korhonen kuvailee.

Outi Myllymäen kirjoittama juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 17.5.2023 ilmestyneessä Kouvolan kaupungin tiedotuslehdessä 1/2023. Koteihin jaetun ilmaisjakelun juttuja voi lukea myös kaupungin verkkosivulla: kouvola.fi/julkaisut.

Sivun alkuun