Koulun ja kodin yhteistyö on kiusaamiseen puuttumisessa ja sen ennaltaehkäisyssä ensiarvoisen tärkeää

Kouvolassa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen ammattilaiset tekevät jatkuvasti työtä kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja puuttuvat jokaiseen esiin tulleeseen kiusaamistapaukseen. Koulun ja kodin yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.

”Kiusaaminen on julmaa ja pitkäkestoista”. Näin uutisoi Kouvolan Sanomat keskiviikkona.

Kiusaaminen on julmaa. Kiusaamista tapahtuu, myös Kouvolassa.

Moniammatillinen verkosto ennaltaehkäisee ja puuttuu

Kouvolassa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen ammattilaiset tekevät jatkuvasti työtä kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja puuttuvat jokaiseen esiin tulleeseen kiusaamistapaukseen. Jokaisella kouvolalaisella koululla on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Koulun ja kodin yhteistyö on kiusaamiseen puuttumisessa ja sen ennaltaehkäisyssä ensiarvoisen tärkeää.

Opetushenkilöstön lisäksi kouluilla työskentelee lasten ja nuorten tukena koulukuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. He kaikki kuuntelevat ja auttavat, jos oppilaalla on huolta tai murhetta.

Niin kiusattu kuin kiusaaja tarvitsevat apua

Kiusaaminen on valitettava ilmiö ja tilanteiden läpikäyminen nostattaa herkästi tunteet pintaan kaikissa osapuolissa. Apua ja tukea tarvitsevat niin kiusattu kuin kiusaaja.

Kiusaajan mitätöinti, halveksunta tai häpeän tuottaminen ei lopeta kiusaamista. Kiusaajan käytös vaatii arvostavaa kohtaamista, jotta hänen on mahdollista oppia toisenlaisia käytösmalleja. Parhaiten kiusaaminen katkaistaan, kun myös kiusaajan huoltajat ovat kasvatuskumppaneina asiaa hoitamassa.

– Kaikki lapset ja nuoret ansaitsevat tukea ja apua, myös kiusaajat, kaupungin johtava koulukuraattori sanoo.

Suurin osa lapsista kokee koulun turvalliseksi

Kouvolan Sanomien kiusaamiskyselyyn oli tullut 95 vastausta. Kouvolassa perusopetuksessa on lähes 7 200 oppilasta. Jokainen kiusaamistapaus on liikaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että suurin osa lapsista kokee koulunsa turvalliseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan kouvolalaiset koululaiset kertovat kiusaamisesta entistä useammin koulun aikuiselle. Entistä harvempi osallistuu kiusaamiseen. Myös lukukauden aikana kiusaamista kokeneiden määrä on vähentynyt vuosien 2017 ja 2019 välillä.

Kiusaamiseen ei riitä yksin koulun tai päiväkodin puuttuminen. Meidän kaikkien lasten ympärillä olevien aikuisten tehtävänä on puuttua, neuvoa, opastaa ja auttaa lapsia. Ennaltaehkäisemme kiusaamista, kun näytämme lapsille esimerkkiä omalla toiminnallamme ja opetamme heille toisen ihmisen kunnioittamista. Tämä tehtävä on sekä ammattilaisilla että huoltajilla.

Lisätiedot:

Veikko Niemi, kasvatus- ja opetusjohtaja, 0206157727, veikko.niemi at kouvola.fi

Pirjo Piiroinen, kasvun tuen päällikkö, 0206156026, pirjo.piiroinen at kouvola.fi

Kim Strömmer, opetuspalvelupäällikkö, 0206157173, kim.strommer at kouvola.fi

Sivun alkuun