Koulukuljetuksia kehitetään sujuvimmiksi Kouvolassa

Lapsia liikenteessä liikennemerkki

Kouvolan kaupungilla on käynnissä laajamittainen koulukuljetusten kehittämistyö. Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla tehtävän työn tavoitteena ovat sujuvat ja kustannustehokkaat esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset. Selvitys kehittämistyöstä sekä ehdotus tarkennetuista koulukuljetusperiaatteista ovat kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyssä keskiviikkona.

Viime syksynä alkaneen kehittämistyön aikana on kuvattu nykyinen koulukuljetusprosessi yksityiskohtaisesti ja tunnistettu ongelmakohdat. Tämän pohjalta on nimetty ja aikataulutettu kehittämiskohteet, joissa peruspilareina ovat yhdenvertainen ja asiakaspalveluhenkinen toimintakulttuuri. Yhteistyötä koulukuljetusten parissa työskentelevien kanssa on muun muassa tiivistetty, ja toimijoille on laadittu yhteinen vuosisuunnitelma sujuvoittamaan työtä. 

Vuosikellon lisäksi on laadittu prosessikaaviot eli määritelty toimenpiteiden kehityskulku koulukuljetusoikeudesta matkan pituuden perusteella, sekä harkinnanvaraisista koulukuljetuksista. Kaaviot selkeyttävät koulukuljetusprosessia, sekä eri toimijoiden vastuita ja velvoitteita siinä. 

Myös koulukuljetuksista tiedottamista on tehostettu. Esimerkiksi harkinnanvaraisista koulukuljetuksista koskien lukuvuotta 2021-2022 on tiedotettu Wilmassa ja Kouvolan kaupungin verkkosivuilla heti vuoden alussa. 

Osana kehittämistyötä on ilmennyt myös tarve tarkentaa viime vuonna päivitettyjä Kouvolan kaupungin koulukuljetusperiaatteita. 

Kehittämistyötä on tehty ja tehdään moniammatillisessa yhteistyössä. 

Lue lisää selvityksestä kasvatus- ja opetuslautakunnan asialistalta Dynasty tietopalvelusta

Lisätietoja

asiakasvastaava Piia Kesonen, puh. 020 615 9340, piia.kesonen(at)kouvola.fi, kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026, pirjo.piiroinen(at)kouvola.fi