Kouluissa ja päiväkodeissa palataan 14.5. lähiopetukseen hallitusti ja turvallisesti

Hallitus päätti keskiviikkona, että rajoitukset perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa puretaan. Hallituksen linjauksen mukaisesti Kouvolan perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa palataan lähiopetukseen 14. toukokuuta alkaen huolehtien erityisjärjestelyin turvallisuudesta.

Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa palataan 14.5. lähiopetukseen. Samalla loppuu perusopetuksen etäopetus, joka on toteutettu valmiuslain nojalla.

─ Terveysviranomaisten tiedon perusteella koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle. Kouvolan kaupunki noudattaa tässä hallituksen linjauksia ja ohjeistuksia. Riskiryhmät niin henkilökunnan kuin lasten osalta otetaan huomioon, toteaa kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi.

Riskiryhmien osallistumisen lähiopetukseen arvioi lääkäri, työntekijöiden osalta arviointi tehdään yhdessä työterveyden ja työnantajan kanssa.

Kaupunki on varautunut tilanteeseen hyvin

Kouvolan kaupunki on varautunut koulujen avautumiseen hyvin. Esimerkiksi tilaratkaisuihin, kiinteistöhuoltoon, ruokapalveluihin ja koulukuljetuksiin liittyviä asioita on valmisteltu jo ennalta hyvissä ajoin. Hallituksen 29.4. antamien linjausten myötä suunnitelmia tarkennetaan.

─ Toimialalla valmistellaan parhaillaan ohjeita kouluille lähiopetukseen siirtymiseksi ja tilannetta seurataan tarkkaan. Huoltajia tiedotetaan tulevista järjestelyistä Wilman kautta, Niemi Kertoo.

Opetuksen turvallisuus taataan erityisjärjestelyin

Lähtökohtaisesti kaikki oppilaat palaavat kouluun lähiopetukseen 14.5. alkaen ja kouluissa pätevät normaalit läsnä- ja poissaolosäännöt. Kenenkään ei kuitenkaan pidä tulla kouluun kipeänä. Kouvolan kaupunki noudattaa opetuksen järjestelyissä hallituksen, OKMn, aluehallintovirastojen ja THLn ohjeistuksia.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään ja tiloissa tulee olemaan normaalia vähemmän oppilaita. Opetushenkilöstö toimii mahdollisimman paljon samojen ryhmien parissa. Isoja kokoontumisia – kuten kevätjuhlia – ei järjestetä. Käsihygieniaan ja käsidesin käyttöön kiinnitetään erityistä huomiota kaikissa toimipisteissä ja myös koulukuljetusten aikana. Käytännön järjestelyitä tarkennetaan, kun lisäohjeita saadaan valtion tahoilta.

─ Kaupungilla suhtaudutaan turvallisuuskysymyksiin vakavasti ja oppilaiden sekä opettajien turvallisuus varmistetaan kaikin tavoin. Tärkeintä on tässä vaiheessa taata kaikille turvallinen opiskelu- ja työskentely-ympäristö, jossa voidaan tavata ja valmistautua hyvillä mielin tulevaan kesään ja seuraavaan lukukauteen, Veikko Niemi näkee.
Etäopetukseen siirryttiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi maaliskuun puolivälissä. Lukuvuosi päättyy tänä vuonna 30. toukokuuta.

─ Oppilaat ehtivät olla kotona noin kaksi kuukautta. Toivotamme kaikki lapset, nuoret ja henkilöstön lämpimästi takaisin lähiopetukseen ja -töihin, Niemi päättää.

Lisätietoja:
kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi
opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173, kim.strommer(at)kouvola.fi
kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026, pirjo.piiroinen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun