Kouluhankkeet kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyyn

Kouvolan perusopetuksen kehittämissuunnitelmaan kuuluvat Valkealan, Anjalan ja Sarkolan kouluhankkeet viedään kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyyn 18.9. Lautakunnalle esitellään kunkin rakennuksen hankesuunnitelmat.

Kouvolan kaupungin peruskoulut ovat ottaneet syyslukukauden 2016 alussa käyttöön uuden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman, joka osaltaan tuo muutoksia oppimisympäristöihin ja työtapoihin. Uusi oppimiskäsitys korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena. Toimintaympäristöiltä vaaditaan entistä suurempaa joustavuutta ja muunneltavuutta. Koulujen tulee olla mahdollisuuksien mukaan aluetta palvelevia monitoimitiloja, jossa voidaan tuottaa alueelle myös muita palveluja sekä tarjota iltakäyttömahdollisuuksia eri toimijoille.

Hankesuunnitteluvaiheessa opettajat ovat tuoneet esille näkemyksiään ja toiveitaan tulevaisuuden koulurakennuksesta. Hyvä akustiikka, tilojen koon muunneltavuus ja tilojen riittävä väljyys olivat keskeisimmät esille nousseet tavoitteet.

Valkealan monitoimitalo, uudisrakennus:

Tavoitteena on ollut sijoittaa yhtenäiskoulu ja päiväkoti samaan rakennukseen sekä avata tiloja myös muille käyttäjille. Monitoimitalon tiloja tulevat käyttämään nuorisotyö, kirjasto, kansalaisopiston aikuisryhmät ja lasten sekä nuorten käsityökoulu, kuvataidekoulu, musiikkiopisto sekä perhekeskus. Lisäksi monitoimitalo tarjoaa monipuoliset kokoontumis- ja harrastustilat Valkealan alueen yhdistyksille ja urheiluseuroille

Rakennus on 2,5 -kerroksinen rakennus ja sen laajuus on 12.374 brm2. Koulun tavoitehintalaskelmaan (elokuu 2019) perustuva kustannusarvio on 27,7 M € (alv. 0 %). Rakennuksen toteutussuunnittelu on tarkoitus käynnistää syksyllä 2019 ja rakennuksen arvioitu valmistumisaika on kesällä 2022.

Sarkolan koulu, uudisrakennus:

Uusi rakennus on 3-kerroksinen ja mitoitettu 350 oppilaalle ja n. 40 työntekijälle. Perusopetuksen kehittämissuunnitelmassa jokaisella perhekeskusalueella toimii erityisen tuen alueellinen osaamiskeskus. Kouvolan keskustan alueella keskuksena tulee toimimaan Sarkolan koulu.

Hankesuunnitelman mukainen laajuus on 5053,0 brm2. Koulun tavoitehintalaskelmaan (elokuu 2019) perustuva perustamiskustannusarvio on 11,5 M € (alv. 0 %). Rakennustöiden on määrä alkaa vuoden 2020 aikana, ja valmistua vuonna 2022.

Anjalan koulu, uudisrakennus:

Anjalan koulua on suunniteltu 130 paikkaisena yksisarjaisena alakouluna ja sen yhteyteen sijoittuu myös 40 paikkainen päiväkoti. Rakennus on suunniteltu liikuntasalia ja väestönsuojaa lukuun ottamatta siirrettäväksi. Rakennuksen kokonaisala 2444 m2. Koulun tavoitehintalaskelmaan (elokuu 2019) perustuva perustamiskustannusarvio on 6,5 milj.euroa. Rakennustöiden on määrä alkaa loppuvuoden 2019 aikana, ja valmistua elokuussa 2020.

Lue lisää: Kasvatus- ja opetuslautakunta esityslista 18.09.2019

Lisätietoja:
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, 020 615 7727
Opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, (perusopetus), 020 615 7173

Kaupunginvaltuusto on päättänyt perusopetuksen kehittämisestä valtuustokaudella 2017 -2021. Perusopetuksen kehittämisen malliksi hyväksyttiin 20 koulun malli, jonka toteutusohjelman etenemisjärjestys on 1) Valkeala, 2) Anjala, 3) Sarkola. Kaupungin talousarvion 2019 investointisuunnitelmassa on kouluverkon kehittämiseen varattu vuodelle 2019 3 milj. euroa, vuodelle 2020 15 milj. euroa ja vuodelle 2021 10 milj. euroa.

Sivun alkuun